bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar n van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 21 april 2017 17:00 o.a. 3-dorpenagenda, nieuws school, nieuwe glijbaan, konings-optocht,


19-04 SLOOP SCHOOL Op 24 april zal een begin worden gemaakt met de sloop van een deel van Mooitaki. Dit om het terrein vrij te maken voor de nieuwbouw.

16-04 ONTHEFFING BOUW NIEUWE SCHOOL Gedeputeerde Staten hebben op 14 april een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming verleend voor sloop en nieuwbouw basisschool in Bitgummole.

16-04 BOUW FUORMANDERIJ Eindelijk. Er wordt gebouwd aan de Fuormanderij. Dit na enkele jaren stilliggen door de woning-recessie en het faillissement van bouwbedrijf Van der Werf. De koop van kavels en daarmee de bouw van woningen is weer op gang gekomen. De eerste palen zijn de grond ingegaan en de fundering is gelegd.

10-04 NIEUWE GLIJBAAN GEPLAATST Afgelopen week is de nieuwe glijbaan geplaatst. Tevens is de bult weer op hoogte gebracht. Nieuw graszaad is ingezaaid. Dus tijdelijk is het rond de glijbaan een beetje modderig. De oude glijbaan was afgekeurd en vandaar een nieuwe. Want een speeltuin zonder glijbaan is geen speeltuin. De vernieuwing is mogelijk gemaakt door J.H. van Aismastichting, gemeente Menameradiel, Wonen NWF en Albert Albert Postma met zijn speciale sponsor-uitzending. Alle sponsoren hartelijk dank.

09-04 KONINGS-OPTOCHT 27 APRIL Op 27 april is er weer de traditionele konings-optocht voor de jeugd. Met de muziek voorop gaan de versierde fietsen en karren (moet je natuurlijk zelf doen) door de drie dorpen. Opstellen voor aanvang is om 8:30 uur aan de Berltsumerdyk in Bitgum.

05-04 VERHOOGTE WATERGOOT IN TUNNEL Zoals fietsers het mogelijk al hebben gemerkt, is de plaats van de afwatergoten in de fietstunnel Dyksterhuzen aangepast. Er hoeft geen hupje meer gemaakt te worden.

28-03 VRIENDEN OP FACEBOOK Op Facebook heeft Pleatslik Belang op dit moment 180 vrienden. Hiervan is een deel ook echt lid van Pleatslik Belang. Door vriend te zijn, heeft men aangegeven toch wel op de hoogte te willen blijven van hetgeen Pleatslik Belang voor Bitgummole doet en betekent. Maar helaas van lucht kan niet veel gedaan worden. Daarom zou Pleatslik Belang het op prijs stellen dat vrienden, die nog niet lid zijn dit alsnog willen worden. Even een mailtje via de contactpagiuna van de website met naam, adres en telefoonnummer is in eerste instantie voldoende. Kosten zijn slechts 7,00 per jaar. Dat heeft u voor een vriendschap toch wel over.

25-03 JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE Op 24 maart heeft Pleatslik Belang haar jaarvergadering gehouden. Naast de statutair vastgelegde punten is Tea Bouma benoemd als nieuw bestuurslid. Na de pauze is de naam voor een wandelpad lopend van Sikkemabuorren naar Lytsedyk bekend gemaakt. Door Frans Hoogland en kinderen werd de naam "AUCK PEANSTRA PAAD" onthuld.
De avond werd afgesloten door optredens van (alleen en gezamenlijk) BitchBeat en Bauke's Band.

24-03 NIEUWBOUW SCHOOL Vandaag (24-3-2017) is het bouwcontract getekend door gemeente en bouwer. Verder zijn een sloop- en bouwvergunning aangevraagd. Nu de formele goedkeuring van de omgevingsvergunning afwachten en de "show" kan beginnen.

23-02/07-03 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Geen rijtjes huis willen, maar een naar eigen idee gebouwd vrijstaand huis? In Bitgummole kan dat. In plan Fuormanderij zijn nog maar enkele kavels te koop. Prijs per m2 is slechts 80 euro incl BTW. Koop en info gaat via makelaardij Hoekstra in Leeuwarden. Waar op de tekening een tweekapper staat mag ook op een dubbele kavel een vrijstaand huis komen te staan inclusief een vrij uitzicht over het veld. Niet meer wachten, want de keuze wordt steeds beperkter.

27-01 NIEUWBOUW SCHOOL De bouw van de nieuwe school is gegund aan bouwbedrijf Dijkstra-Draisma. Hiervoor heeft de raad op 26 januari wel een aanvullend krediet goed gekeurd. In tegenstelling tot eerdere berichten zal ook een peuteropvang en de BSO een plaats krijgen in de nieuwe school. Hiervoor zullen een aantal extra m2 bijgebouwd worden. Als alles nu verder gaat verlopen als gedacht, zal oplevering van de school in het eerste kwartaal 2018 plaatsvinden.

18-12 PLEATSLIK BELANG OP FACEBOOK Sinds 12 december vindt u PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE ook op facebook. De info zal primair zeer kort zijn. Vaak met vermelding "Zie verder website". Meldt u aan als "vriend". Bepaalde informatie zal soms alleen aan vrienden worden verstuurd. Meldt u zich daarom als inwoner van Bitgummole aan als vriend. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zowel via de website als via facebook.14-12 PARKEERPLAN SCHOOL Op 13 december heeft gemeente een toelichting gegeven op het opgestelde parkeer- en rijplan voor de nieuwe school. Uitgenodigd waren de omwonenden, die direct met het rijgedrag en het parkeren te maken hebben, alsmede de drie Belangen.
Hiernaast ziet u een klein formaat plaatje. Let vooral op de rijrichtingen en de "tT en der t "plaatsen. KLIK HIER om een groter printbaar pdf-formaat te krijgen.
Het plan ligt vanaf 16 januari 2017 ter inzage op het gemeentekantoor. Bij zwaarwegende bezwaren, kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente.


02-11/21-11 HERBESTEMMING MARTENASKOALLE Het duurt nog wel een jaar, maar toch dient er nu al nagedacht te worden over het gegeven dat de Martenaskoalle leeg komt te staan. Pleatslik Belang wil graag inventariseren welke ideen er bestaan bij onze inwoners of potentiele gebruikers. Een veel gehoord idee is: Een mooie plaats voor de huisarts. Alleen daarmee zou, indien de huisarts daar inderdaad zou komen, het gebouw nog niet gevuld zijn.Daarom heeft u een idee, stuur het op via de contactpagina van onze website. Bij een idee hoeft niet beslist vastgehouden te worden aan de huidige indeling.

01-11 WERKGROEP SPEELTUIN Pleatslik Belang zoekt enkele enthousiaste vaders en/of moeders en/of andere geinteresseerde bewoners om mee te doen in de werkgroep Speeltuin. Dat betekent 2x per jaar een werkgroep-overleg over het reilen en zeilen van de speeltuin. De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Pleatslik Belang. Zo nodig ook het uitvoeren van kleine klusjes. Heeft u belangstelling om mee te helpen een mooie en veilige speeltuin in Bitgummole te hebben, laat het ons even weten. Meldt u dan even bij Arjen Santhuizen. Mail: a.santhuizen1@gmail.com

29-06 AANVRAAG ADRES VAN AISMASTICHTING Gemotiveerde aanvragen voor een bijdrage van de Stichting dienen, als bijlage, per mail ingediend te worden bij : doekedejong61@gmail.com (Dit i.v.m.drukke werkzaamheden van de secretaris.)

04-06 SCHILDER GEZOCHT Wie helpt Arjen Santhuizen (de speeltuinbaas van Pleatslik Belang) de zomer door. Het huisje in de speeltuin is nodig toe aan een opfrisbeurt. De gele en rode kleur tonen niet meer. Arjen zoekt iemand, die de verfklus graag wil doen. Iets voor vader en zoon/dochter? Hebben die ook het idee dat zij de speeltuin mee helpen te onderhouden. Uiteraard worden de kosten van verf en kwast vergoed. Wilt u hem helpen dan graag even kontakt opnemen met Arjen tel. 2532052.

01-01-2016 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Bitgummole vraagt aan een ieder, die deze website bezoekt, de in Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. Desondanks moeten er soms snelheid remmende maatregelen getroffen worden. Op de Ingelumerdyk heeft u deze inmiddels kunnen ervaren.

3-10 BANKBEHEERDERS GEVRAAGD In Bitgummole staan een aantal houten banken. Gemeente heeft deze overgedragen aan Pleatslik Belang. Daarom zoeken wij nu een bewoner of bewoners, die het beheer en onderhoud op zich willen nemen. Kosten voor gebruikte materialen worden vergoed. Lees verder.....

BIJZONDERHEDEN VAN VLIEGBASIS:
- In november 2010 heeft de SAR-reddingshelicopter zijn 200e vlucht dit jaar gemaakt.
- Inzet SAR helicopter voor scheepsramp op Noordzee. Details en foto's
- Een ieder kan een gratis abonnement krijgen op de magazins "Defensiekrant" en "Vliegende Hollander". Ga voor info naar www.defensie.nl/abonneren


Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.