bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar n van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 23 februari 2017 15:00 o.a. 3-dorpenagenda, info school, aankondiging, woningbouw,


23-02 INFO NIEUWBOUW SCHOOL. Donderdag 9 maart 2017 om 19.00 uur in Molewjuk. in Bitgummole houdt de gemeente Menameradiel een informatie-avond over de nieuwbouw van de school. Dan met name over het gebouw en de indeling. De juiste agenda is nog niet bekend. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

23-02 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Geen rijtjes huis willen, maar een naar eigen idee gebouwd vrijstaand huis? In Bitgummole kan dat. In plan Fuormanderij zijn nog kavels te koop. Prijs per m2 is slechts 80 euro incl BTW. Koop en info gaat via makelaardij Hoekstra in Leeuwarden. Waar op de tekening een tweekapper staat mag ook op een dubbele kavel een vrijstaand huis komen te staan inclusief een vrij uitzicht over het veld. (Op kavels 20 en 21 mag alleen een tweekapper.)

27-01 NIEUWBOUW SCHOOL De bouw van de nieuwe school wordt gegund aan bouwbedrijf Dijkstra-Draisma. Hiervoor heeft de raad op 26 januari wel een aanvullend krediet goed gekeurd. In tegenstelling tot eerdere berichten zal ook de peuteropvang en de BSO een plaats krijgen in de nieuwe school. Hiervoor zullen een aantal extra m2 bijgebouwd worden. Als alles nu verder gaat verlopen als gedacht, zal oplevering van de school in het eerste kwartaal 2018 plaatsvinden.

14-01 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Op 14 januari is bekend gemaakt, dat de eerste twee aanvragen voor een omgevingsvergunning (lees:bouwvergunning) zijn ingediend. Dit na het oplossen van alle problemen rondom het faillisement van bouwbedrijf Van der Werf. Er zijn nog bouwkavels beschikbaar voor 80,00 per m2 incl. BTW. Inlichtingen bij makelaardij Hoekstra, Leeuwarden.

18-12 PLEATSLIK BELANG OP FACEBOOK Sinds 12 december vindt u PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE ook op facebook. De info zal primair zeer kort zijn. Vaak met vermelding "Zie verder website". Meldt u aan als "vriend". Bepaalde informatie zal soms alleen aan vrienden worden verstuurd. Meldt u zich daarom als inwoner van Bitgummole aan als vriend. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zowel via de website als via facebook.14-12 PARKEERPLAN SCHOOL Op 13 december heeft gemeente een toelichting gegeven op het opgestelde parkeer- en rijplan voor de nieuwe school. Uitgenodigd waren de omwonenden, die direct met het rijgedrag en het parkeren te maken hebben, alsmede de drie Belangen.
Hiernaast ziet u een klein formaat plaatje. Let vooral op de rijrichtingen en de "tT en der t "plaatsen. KLIK HIER om een groter printbaar pdf-formaat te krijgen.
Het plan ligt vanaf 16 januari 2017 ter inzage op het gemeentekantoor. Bij zwaarwegende bezwaren, kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente.


07-12 WONINGBOUW AAN FUORMANDERIJ Enkele hindernissen ontstaan door het faillissement van bouwbedrijf Van der Werf zijn opgelost.
Prijs per m2 is 80 euro incl BTW.
Kavels zijn nu te koop via makelaardij Hoekstra. Informatie over de kavels en wat gebouwd mag worden zijn daar te krijgen.
Kosten voor woonrijp maken worden niet in rekening gebracht. U laat zelf het huis bouwen. Bedenk vooral, dat voordat u de kavel koopt (of twee), u zich laat voorlichten in het gemeentekantoor of de door u gekozen woning past in het geldende bestemmingsplan. Bij het overleg met gemeente kan Pleatslik Belang Bitgummole u begeleiden. Op sommige kavels mag een vrijstaande woning gebouwd worden, op sommige alleen 2-1 kap en op een aantal mogen beide woningtypen. Bij de keuze voor een woning 2-1kap moet de kavel ernaast ook een 2-1kap worden. Enkele kavels zijn inmiddels al verkocht of zijn in optie genomen.

02-11/21-11 HERBESTEMMING MARTENASKOALLE Het duurt nog wel een jaar, maar toch dient er nu al nagedacht te worden over het gegeven dat de Martenaskoalle leeg komt te staan. Pleatslik Belang wil graag inventariseren welke ideen er bestaan bij onze inwoners of potentiele gebruikers. Een veel gehoord idee is: Een mooie plaats voor de huisarts. Alleen daarmee zou, indien de huisarts daar inderdaad zou komen, het gebouw nog niet gevuld zijn.Daarom heeft u een idee, stuur het op via de contactpagina van onze website. Bij een idee hoeft niet beslist vastgehouden te worden aan de huidige indeling.

01-11 WERKGROEP SPEELTUIN Pleatslik Belang zoekt enkele enthousiaste vaders en/of moeders en/of andere geinteresseerde bewoners om mee te doen in de werkgroep Speeltuin. Dat betekent 2x per jaar een werkgroep-overleg over het reilen en zeilen van de speeltuin. De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Pleatslik Belang. Zo nodig ook het uitvoeren van kleine klusjes. Heeft u belangstelling om mee te helpen een mooie en veilige speeltuin in Bitgummole te hebben, laat het ons even weten. Meldt u dan even bij Arjen Santhuizen. Mail: a.santhuizen1@gmail.com

29-06 AANVRAAG ADRES VAN AISMASTICHTING Gemotiveerde aanvragen voor een bijdrage van de Stichting dienen, als bijlage, per mail ingediend te worden bij : doekedejong61@gmail.com (Dit i.v.m.drukke werkzaamheden van de secretaris.)

04-06 SCHILDER GEZOCHT Wie helpt Arjen Santhuizen (de speeltuinbaas van Pleatslik Belang) de zomer door. Het huisje in de speeltuin is nodig toe aan een opfrisbeurt. De gele en rode kleur tonen niet meer. Arjen zoekt iemand, die de verfklus graag wil doen. Iets voor vader en zoon/dochter? Hebben die ook het idee dat zij de speeltuin mee helpen te onderhouden. Uiteraard worden de kosten van verf en kwast vergoed. Wilt u hem helpen dan graag even kontakt opnemen met Arjen tel. 2532052.

01-01-2016 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Bitgummole vraagt aan een ieder, die deze website bezoekt, de in Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. Desondanks moeten er soms snelheid remmende maatregelen getroffen worden. Op de Ingelumerdyk heeft u deze inmiddels kunnen ervaren.

3-10 BANKBEHEERDERS GEVRAAGD In Bitgummole staan een aantal houten banken. Gemeente heeft deze overgedragen aan Pleatslik Belang. Daarom zoeken wij nu een bewoner of bewoners, die het beheer en onderhoud op zich willen nemen. Kosten voor gebruikte materialen worden vergoed. Lees verder.....

BIJZONDERHEDEN VAN VLIEGBASIS:
- In november 2010 heeft de SAR-reddingshelicopter zijn 200e vlucht dit jaar gemaakt.
- Inzet SAR helicopter voor scheepsramp op Noordzee. Details en foto's
- Een ieder kan een gratis abonnement krijgen op de magazins "Defensiekrant" en "Vliegende Hollander". Ga voor info naar www.defensie.nl/abonneren


Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.