bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar één van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 21 oktober 2016 14:00 o.a. 3-dorpenagenda,


21-10 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NIEUWBOUW SCHOOL Op 27 oktober zal de gemeenteraad in haar vergadering (naar alle waarschijnlijkheid) haar goedkeuring geven aan het bestemmingsplan Van Nieuwbouw school. Daarna ligt het nog 6 weken ter inzage voor definitieve goedkeuring. In de tussentijd gaan alle activiteiten aangaande de bouw van het schoolgebouw gewoon door. Binnenkort zal er weer een informatie-avond worden gehouden.

04-10 ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL Velen van u zullen gezien hebben, dat één van de bankjes aan de Ingelumerdyk vernield is (was). Door een ongelukkige beweging van een machine, werkend voor de gemeente, zijn de beide betonnen dragers afgeknapt. Het bankje zal uiteraard vervangen worden, maar zal herplaatst worden op de speeltuin aan de Klaas van der Meijstrjitte en niet aan de Ingelumerdyk. Dit gelet op de gebruiksmomenten op beide plaatsen.

10-09 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NIEUWBOUW SCHOOL Van 18 juli tot 28 augustus heeft het ontwerp-bestemmingsplan Brede school Bitgummole ter inzage gelegen. Momenteel wordt gekeken welke invloeden de reacties op het plan hebben.

08-07 GELD VOOR NIEUWBOUW SCHOOL De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven voor een krediet van 2,1 miljoen euro voor financiering van de nieuw te bouwen school.

29-06 AANVRAAG ADRES VAN AISMASTICHTING Gemotiveerde aanvragen voor een bijdrage van de Stichting dienen, als bijlage, per mail ingediend te worden bij : doekedejong61@gmail.com (Dit i.v.m.drukke werkzaamheden van de secretaris.)

04-06 SCHILDER GEZOCHT Wie helpt Arjen Santhuizen (de speeltuinbaas van Pleatslik Belang) de zomer door. Het huisje in de speeltuin is nodig toe aan een opfrisbeurt. De gele en rode kleur tonen niet meer. Arjen zoekt iemand, die de verfklus graag wil doen. Iets voor vader en zoon/dochter? Hebben die ook het idee dat zij de speeltuin mee helpen te onderhouden. Uiteraard worden de kosten van verf en kwast vergoed. Wilt u hem helpen dan graag even kontakt opnemen met Arjen tel. 2532052.

01-01-2016 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Bitgummole vraagt aan een ieder, die deze website bezoekt, de in Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. Desondanks moeten er soms snelheid remmende maatregelen getroffen worden. Op de Ingelumerdyk heeft u deze inmiddels kunnen ervaren.

01-12 SNELHEIDVERTRAGERS OP INGELUMERDYK Naar aanleiding van te snel rijden op Ingelumerdyk is, na overleg met bewoners, door de gemeente een proefopstelling geplaatst om de snelheid omlaag te brengen. Ook zullen de komende maanden snelheidsmetingen uitgevoerd worden.

19-10 VERNIELING AAN SPEELTOESTELLEN EN AUTO'S In het oktober-nummer van Doarp&Sport was niet voor niets het gezegde van de maand opgenomen. Afgelopen weekend zijn er opnieuw vernielingen aangericht aan speeltoestellen in de speeltuin. Het betreft een groep jongeren in de leeftijd van ca 14-16 jaar. De helden menen aktief te moeten zijn in de nachtelijke uren. Zij zijn gezien. Zodra namen bekend zijn zal de politie geinformeerd worden. Ook zijn van diverse auto's spiegels afgeschopt. Ouders spreek uw kinderen erop aan. Voor ons geldt altijd nog:
""ALS JIJ NIET WILT WAT JOU GESCHIEDT, VERNIEL DAN OOK DE EIGENDOMMEN VAN EEN ANDER NIET.""

3-10 BANKBEHEERDERS GEVRAAGD In Bitgummole staan een aantal houten banken. Gemeente heeft deze overgedragen aan Pleatslik Belang. Daarom zoeken wij nu een bewoner of bewoners, die het beheer en onderhoud op zich willen nemen. Kosten voor gebruikte materialen worden vergoed. Lees verder.....

BIJZONDERHEDEN VAN VLIEGBASIS:
- In november 2010 heeft de SAR-reddingshelicopter zijn 200e vlucht dit jaar gemaakt.
- Inzet SAR helicopter voor scheepsramp op Noordzee. Details en foto's
- Een ieder kan een gratis abonnement krijgen op de magazins "Defensiekrant" en "Vliegende Hollander". Ga voor info naar www.defensie.nl/abonneren


Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.