bitgummole
Agenda vergaderingen bestuur PBB en bijzondere data.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van Pleatslik Belang heeft haar eigen bestuursvergaderingen voor 2017 vastgesteld voor:

- di 30 januari 2018 Ja
- di 13 maart Jac
- di 24 april Te

Jaarvergadering is op 23 maart 2018 in de Molewjuk

Daarnaast heeft het bestuur reguliere besprekingen met B&W alsmede met haar zuster-verenigingen:
- 10 oktober 2017 met de Doarpsbelangen Bitgum en Ingelum.
- 7 november 2017 met college van B&W
Daarnaast vinden er, indien dat nodig is, ad-hoc besprekingen plaats.

Indien u vragen, suggesties en/of opmerkingen heeft, die Pleatslik Belang aangaan en die u graag besproken wilt hebben, houdt dan rekening met bovenstaande data. Via telefoon, een briefje of via de contactpagina van de website kunt u hen altijd bereiken.


De J.H. van Aismastichting

Bij vragen en/of verzoeken aan het college van regenten dient zo veel mogelijk rekening gehouden te worden met de vergaderdata.
Voor 2018 zijn de vergaderingen vastgesteld voor:

- 20 maart
- 5 juni
- 25 september
- 18 december

Tussentijds worden er in principe geen aanvragen behandeld.
Gemotiveerde aanvragen, dienen als bijlage, per mail verstuurd te worden naar het secretariaat a.i. van de stichting: doekedejong61@gmail.com

Jaarvergaderingen Pleatslik Belang Bitgummole:

Download de agenda, het jaarverslag en de notulen van de jaarvergaderingen.

Datum Agenda Jaarverslag Notulen
14-03-2014 Download Download Download
13-03-2015 Download Download Download
11-03-2016 Download Download Download
24-03-2017 Download Download Download
23-03-2018 ----- ----- -----