bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
Attentie:

De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
vr 23 feb 20:00 Jaarvergadering Vogelwacht B'gum/B'mole e.o. Ons Huis, B'mole
vr 2 mrt Oud papier ophalen De Ophalers Door de drie dorpen
do 8 mrt 19:00 Toneel, generale voor schooljeugd Mei Nocht en Ynset Molewjuk, B'mole
za 10 mrt 20:00 Toneel, De uitvoering Mei Nocht en Ynset Molewjuk, B'mole
zo 11 mrt 15:00 Toneel, De uitvoering Mei Nocht en Ynset Molewjuk, B'mole
zo 11 mrt 15:00 Huiskamerconcert Harmonie Fam.Westra, Franskeleane 34, Bitgum
vr 16 mrt 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 23 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
vr 23 mrt 20:30 Escaperoom Maeyebeam Escaperoom 058, Leeuwarden
zo 25 mrt 15:00 Huiskamerconcert Harmonie Fam.Koopal,Sirtemawei, Ingelum
za 31 mrt 14:00 Kaarten slotmiddag Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 6 april 20:00 Lezing G.Herrema,Ierpel/broeihokken Ald fairs Erf Ons Huis, B'mole
za 7 april 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding en speelgoedbeurs M.Westra/E.Schaaf Molewjuk, B'mole
wo 11 april 20:00 Jiergearkomste Utfeartfer. De Ferbining Molewjuk, B'mole
zo 15 april 15:00 Huiskamerconcert Harmonie Fam.Meijerink,Van Aismawei 33,B'mole
vr 20 april 20:00 Jiergearkomste Fryske Krite Karel Roorda Molewjuk, B'mole
vr 12 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
za 3 nov 20:00 Jubileumconcert Harmonie B'mole