bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafť, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
Attentie: ——

De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
vr 8 dec Ophalen oud-papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 15 dec 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
zo 24 dec 19:30 Krystsjongjun mmf Popkoor BitchBeat Krystsjoncomm. Tsjerke, Bitgum
ma 1 jan 2018 13:00 Nieuwjaarsduik Maeyebeam IJsbaan, Bitgummole
zo 7 jan 2018 16:00 Nieuwjaarsconcert Harmonie Kerk, Bitgum
ma 8 jan 2018 Aanvang jeugdtraining OKK Gymzaal, B'mole
di 9 jan 2018 Aanvang jeugdtraining OKK Gymzaal, B'mole
vr 19 jan 2018 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 26 jan 2018 20:00 Winterjun Kommisje Klank Boerd Martinus tsjerke, Bitgum
vr 9 feb 2018 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 16 febr 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 23 feb 20:00 Jaarvergadering Vogelwacht B'gum/B'mole e.o. Ons Huis, B'mole
do 8 mrt 19:00 Toneel, generale voor schooljeugd Mei Nocht en Ynset Molewjuk, B'mole
za 10 mrt 20:00 Toneel, De uitvoering Mei Nocht en Ynset Molewjuk, B'mole
zo 11 mrt 15:00 Toneel, De uitvoering Mei Nocht en Ynset Molewjuk, B'mole
vr 16 mrt 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 23 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
za 31 mrt 14:00 Kaarten slotmiddag Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
za 7 april 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding en speelgoedbeurs M.Westra/E.Schaaf Molewjuk, B'mole
vr 12 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole