bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar ťťn van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 29 sept 2020 o.a. 3-dorpenagenda, Coronaregels, griepprik


29-9-20 GRIEPPRIK 2020

Vooraankondiging!!!
Voor de patienten van huisartsenpraktijk Beetgumermolen zal de griepprikcampagne 2020 plaatsvinden op woensdag 11 en donderdag 19 november. Iedereen die in de risicogroep valt, ontvangt persoonlijk een uitnodiging voor een van deze datums. In deze uitnodiging zal tevens informatie staan over de tijd en locatie.

24-8-20 SPORTCOMPLEX IT BOS HEEFT CORONA REGELS.

Voetbal clubs en kaatsverenigingen kunnen voor veel activiteiten weer aan de slag. Voor sportcomplex “It Bosk” heeft de Beheerscommisie samen met vvBeetgum en OKK een aantal spelregels aangegeven waaraan voldaan moet worden. Zij zullen deze maatregelen langs diverse kanalen meer bekendheid geven. Langs deze weg wil ook het bestuur van Pleatslik Belang een ieder uitdrukkelijk oproepen zich aan die regels te houden. Als bij controles blijkt, dat daarvan afgeweken wordt, dan is de kans groot, dat het sportcomplex op slot gaat. En dat is het laatste wat een ieder niet wil. Dus houdt het sportcomplex It Bosk corona-proof! Wilt u de It Bosk spelregels in haar geheel doorlezen, KLIK DAN HIER.

23–8-20 MOLEWJUK IS MET VOORWAARDEN OPEN!!!

Het team van de Molewjuk is continu bezig om gebruik te kunnen maken van de verschillende ruimtes. Daarom blijft een Corona Protocol van kracht op basis van de landelijke verplichtingen vanwege de Corona. Het Corona Protocol van de Molewjuk is weer aangepast aan de vernieuwde richtlijnen. Als u gebruikt maakt van de Molewjuk of u bent aanwezig bij een activiteit, dan moet u zich daar aanhouden.
Voor alle richtlijnen, mogelijkheden en ook verplichtingen, KLIK DAN HIER.

25-07-20 ANNULERING JUBILEUMFEEST LOOFT DEN HEER OP 19 SEPTEMBER.

De vervangende datum van 19 september voor het 75-jarig jubileumfeest van brassband Looft den Heer is opnieuw geannuleerd. Als voorlopige nieuwe datum is 10 april 2021 vastgesteld. Uiteraard afhankelijk van de dan geldende covid-regels. Voor meer info zie de website van Looft den Heer.

30–06-20 ACTIVITEITEN VOOR JULI EN VERDER.

Door de vele wijzigingen, die soms vlot achter elkaar aankomen, is het advies met betrekking tot het doorgaan van activiteiten volg de 3 Dorpen Agenda (zie de Link linksboven) en/of de website van de desbetreffende club of vereniging.

20-03-20 CORONA BIBLIOTHEEKSERVICE
Nu ook`Corona hulp` bibliotheekservice vanuit de Molewjuk voor Bitgum, Bitgummole en Ingelum
Vanaf vandaag kunnen inwoners van Bitgum, Bitgummole en Ingelum op afspraak boeken lenen uit de bibliotheek van de Molewjuk. Er staan tussen 1500 en 2000 boeken, allerlei genres.
Het gaat als volgt. Als je boeken wilt lenen kun je bellen met de Molewjuk. Het telefoonnummer van de Molewjuk is 058-2531803. Je wordt, als er niemand aanwezig is, doorgeschakeld naar een lid van de werkgroep. We maken dan een persoonlijke afspraak.
Per persoon heb je dan ca 10 minuten om boeken uit te zoeken, die je wilt lenen. We laten maximaal 2 personen tegelijk toe.
Zoals eerder gemeld, ook voor allerlei hulpvragen kunt u bellen 058-2531803 of een mail sturen naar molewjuk@gmail.com

17-03-20 BUSLIJN 71
Op 17 maart zijn de resultaten van de petitie `Buslijn 71 niet weg` ingediend bij de Provincie. De avond er voor is om 17.59 uur de bus van lijn 71 tegen gehouden bij Marsum en zijn enkele foto`s gemaakt. Dit ter ondersteuning van de petitie uitslagen. Nu maar afwachten wat er mee gedaan wordt.

16-03-20 RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET CORONA VIRUS IN DE HUISARTSENPRAKTIJK BEETGUMERMOLEN.
In verband met uw veiligheid en om de verspreiding van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken worden voor onze huisartsenpraktijk tot en met 6 april de volgende maatregelen getroffen:
- Mensen met luchtwegklachten (keelpijn, verkoudheid, hoesten) worden niet toegelaten in de praktijk; het advies is om thuis uit te zieken en bij ernstiger klachten de praktijk te bellen. Praktijk telefoonnummer: 058-2531281.
- De komende weken verlenen wij alleen spoedeisende zorg
- Reguliere afspraken worden uitgesteld dan wel telefonisch afgehandeld.
- Ketenzorgafspraken en Ketenzorglaboratoriumonderzoek wordt uitgesteld.
- Wij laten maximaal 1 patient tegelijkertijd in de praktijk toe. Dit geldt ook voor het afhalen van medicatie.
- De medicatie afhaaltijden zijn verruimd: medicatie kunt u voortaan afhalen tussen 14 uur en 17 uur.
- Herhaalmedicatie graag zoveel mogelijk digitaal aanleveren of in de brievenbus buiten bij de praktijk doen.
- Wilt u informatie over het CORONAVIRUS kijk dan op www.thuisarts.nl en op de website van de RIVM www.rivm.nl of bel het RIVM 0800-1351
Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen en danken u voor uw medewerking.
Team huisartsenpraktijk Beetgumermolen.

08-03-20 JAPANSE DUIZEND Knoop
Door gemeente-werkers zijn bij normaal snoeiafval aan einde Moalnerspaed bij Auck Peanstrapaed ook restanten van de plant Japanse duizend knoop aangetroffen. Deze Japanse Duizend Knoop is een zeer moeilijk uit te roeien plant. Als deze bij ander snoeiafval komt, wordt deze mee-gecomposteerd. Deze compost kan vervolgens in uw tuin komen en daar dan min of meer verwoestend zijn werk doen. Restanten van deze plant daarom bij het rest afval. Voor een idee wat deze plant doet, HIER KLIKKEN.

. 26-02-20 ENQUETE TOEKOMST CAFE-ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Cafe-zalencentrum Groot Terhorne bestaat uit een historisch (geel geschilderd) cafe en een uit de jaren 80 stammend zalencentrum. De eigenaars van het pand, de familie Dykstra, zouden graag een nieuwe invulling van het pand dan wel van het terrein zien. Op 9 december is er een bijeenkomst georganiseerd om te achterhalen hoe dorpsbewoners denken over eventuele huisvesting van arbeidsmigranten. Het dorp was duidelijk tegen het voorstel voor de huisvesting van 36 arbeidsmigranten.
Pleatslik Belang heeft hierom deze enquźte samengesteld. Het doel van deze enquete is om erachter te komen hoe, in zo veel mogelijk overeenstemming met het dorp, een nieuwe functie voor het gebouw Groot Terhorne kan worden gevonden. De eigenaren bepalen uiteindelijk wat er met het pand gebeurd. Door hier te klikken kunt u de resultaten van de enquźte naar voren halen en evt uitprinten.

26-02-20 PETITIE TER VOORKOMING DAT BUS VERDWIJNT UIT DORP!!!
Naar aanleiding van het programma van eisen, opgesteld door de provincie voor een nieuwe bus-maatschappij voor na 2022, is er een petitie gestart. Deze is gestart om te voorkomen dat de huidige buslijn lijn 71 niet meer door de dorpen gaat maar erom heen. De petitie is erg belangrijk en kan ook uw steun goed gebruiken. Klik hieronder om de reden te lezen en jouw naam toe te voegen: HIER KLIKKEN.

25-02-20 KOMT BUS NIET MEER DOOR DORP?
Maandagavond 24 februari was er een grote opkomst op de informatieavond in Ingelum over buslijn 71. Deze buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet dreigt met de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer te verdwijnen. En daar zitten de inwoners van de dorpen niet op te wachten. In de mogelijk nieuwe situatie KLIK OM VERDER TE LEZEN.

06-02-20ADVIES VERBOUW ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 6 februari heeft het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole de gemeente Waadhoeke officieel op de hoogte gesteld van het advies welk is opgesteld naar aanleiding van de plannen om Groot Terhorne te verbouwen tot huisvesting van arbeidsmigranten. Het advies luidt:

—Het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole heeft geconstateerd, dat in het dorp alle lichten richting het verbouwen van Groot Terhorne tot huisvesting voor arbeidsmigranten volgens het op 9 december gepresenteerde plan, op rood staan. Op grond hiervan heeft het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole besloten een onderbouwd negatief advies uit te brengen naar de gemeente Waadhoeke. Ook heeft zij de eigenaren, tevens indieners van het plan, hierover telefonisch ingelicht.—

Wilt u meer info KLIK DAN HIER voor de brief met het advies en toelichting.

11–12-19TOEKOMST ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 9 december hebben de eigenaren van het zalencentrum in de Molewjuk een toelichting gegeven over de toekomst ervan. Naast uiteraard de eigenaren zullen ook aanwezig zijn de gemeente coördinator inzake arbeidsmigranten en de directeur van het uitzendbureau VZM. Volgens de gemeentelijke regels dient Pleatslik Belang na aanvraag van de eigenaren een advies te geven over de acceptatie in het dorp.

23-11-19 SLOOP EN HUIZENBOUW TERHORNESTRJITTE
Door de woningstichting Wonen NWF is een aanvraag ingediend voor de sloop en herbouw van een tiental woningen aan de Terhornestrjitte. Het betreft de herbouw van 3 tal twee-onder-ťťnkap "kleine"gezinswoningen en een viertal levensloopwoningen. Het wachten is nog op de definitieve verlening. "Stikstof"problemen worden niet verwacht.

10-10-19 ZENDMAST VOOR MOBIEL DATA VERKEER
Update: Waadhoeke heeft een goedkeuring gegeven op onderstaande aanvraag. De mast kan nu komen. KPN heeft in week 41 een aanvraag ingediend bij gemeente Waadhoeke voor het plaatsen van een zendmast voor mobiel data verkeer. Het betreft de aanvraag voor het plaatsen van een 39,9 meter hoge vakwerk mast. Deze zal geplaatst dienen te worden aan het eind van de Menamerdyk bij de bocht bij de Westergoawei (achter het bushokje). Gelet op de procedures en de voorbereiding zal in gebruik name vermoedelijk 2e kwartaal 2020 zijn.Enkele jaren geleden heeft KPN al een goedkeuring gehad voor het plaatsen van een 25 meter mast op dezelfde plaats. Toen wilden andere providers meeliften en was de mast daarom te laag. Daarop is de vergunning ingetrokken en werd het stil. Nu dus een nieuwe aanvraag met naar wij hopen meer succes. Want mobiel ontvangst in onze regio is zeer slecht.

11-08-19 AANMELDEN GLASVEZEL AANLEG.
Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied ten zuiden van de A31. DFMopGlas gaan dit, naar hun zeggen, niet doen ten noorden van de A31. Er zijn vanuit de dorpskernen onvoldoende aanmeldingen gekomen. Wie weet gaat het ooit nog gebeuren.

26-03-19GELUIDSMETING VLIEGTUIGEN Eind maart is de website “geluidsmeting” van start gegaan. Via die website (www.defensie.nl/geluidsmeetnet) heeft een ieder inzage in de geluidssterkte van overkomende vliegtuigen. Hierdoor is het mogelijk om met een kleine vertraging op het scherm te zien welk vliegtuig op welk moment voor ieders gevoel te veel lawaai maakt. Met behulp van die gegevens kan (als men die behoefte heeft), een opmerking of een klacht indienen bij defensie langs de normale klachtlijnen.
Ook in Bitgummole is eind maart een meetpunt geplaatst. De resultaten c.q. waarnemingen zijn niet alleen een instrument voor bewoners van onze dorpen, maar tevens concreet lesmateriaal voor de vliegers van de F-16 en straks van de F-35 (JSF). Oproep van onze kant, maak er geen wedstrijd van wie de meeste klachten indient, maar benader de gegevens objectief en zinvol.

26-03-19 STATE GROOT TERHORNE EN HAAR TUIN Op vrijdag 22 maart heeft Pleatslik Belang haar jaarvergadering gehouden. Naast de officiĎle agendapunten is een zeer interessante inleiding gehouden over de vroegere state Groot Terhorne en de bijbehorende tuinen. Dit alles mede in het kader en de vraag van wat zou er, geheel of gedeeltelijk, met het gebied achter de sportvelden gedaan kunnen worden. Na de inleiding ontstonden er al diverse ideeen. Klik hier voor een foto van de toenmalige tuin Om de state in kleur nog eens te zien, geschilderd door Klaes Koopmans, klik dan hier.

21-01-19 BUSVERVOER NA 2022 DOOR BITGUMMOLE? Hoe met de bus van A naar B in NoordWest Friesland in 2022? Partoer Architect onderzoekt in opdracht van provincie welke behoeftes bewoners hebben om de bus duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. In 2018 heeft de provincie al eens een ballonnetje op gelaten om de bus (lijn 71) niet meer door de dorpen te laten gaan, maar alleen over de Westergoawei te laten rijden. De dorpen Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum en mogelijk Berlikum worden in dat geval dan niet meer rechtstreeks aangedaan. In NoordOost Friesland wordt al iets dergelijks toegepast. Op Donderdag 31 januari is er een bijeenkomst gehouden in Nij Franjum in Marsum. De avond is geĎindigd met een duidelijke constatering dat lijn 71 als een hoofdroute mag gelden en absoluut door de dorpen moet blijven rijden. Daarnaast zijn nog opties besproken om vanuit de oostkant van Waadhoeke met openbaar vervoer in Franeker te kunnen komen.

14-09-18 DORPSCHOUW Op 13 september hebben vertegenwoordigers van gemeente, woningstichting en Pleatslik Belang een dorpschouw gehouden. Alle straten zijn de review gepasseerd. Daar waar nodig werden aandachtspunten besproken. Bijzonderheden zijn genoteerd en worden verder bekeken, besproken en/of uitgewerkt.

14-06 WHATS-APP PREVENTIE De gemeente Waadhoeke biedt wijken en dorpen de mogelijkheid voor het plaatsen van WhatsApp-preventie bordjes. Deze worden betaald en geplaatst door de gemeente. Hiervoor gelden uiteraard een aantal regels waar aan voldaan moet worden. Dat zijn met name, als u daar opklikt, de SPELREGELS . In een PRESENTATIE kunt u meer uitleg krijgen. Voldoet u niet aan de spelregels, dan hoeft u niets aan te vragen, want deze wordt afgewezen.

23-04 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Pleatslik Belang vraagt een ieder de in en rondom Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. En u wilt toch niet de veroorzaker zijn en met een schuld gevoel blijven rondlopen?

21–01-18 BED EN BREAKFAST Sinds eind vorige jaar heeft de B&B-boerderij aan Dyksterhuzen nieuwe eigenaren. Jessica Verbeek en Robert Geutjes hebben de boerderij aan Dyksterhuzen op nr 11 verbouwd en zetten de reeds aanwezige B&B-bestemming voort. Zoekt u voor vrienden, familie of kennissen voor 1 of meerdere nachten een slaapplaats zie op www.bbdyksterhuzen.nl voor details.

25-10-17 SNELHEID DYKSTERHUZENEind september is op Dyksterhuzen de snelheid en aantallen gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- De hoogst gemeten snelheid was 126 km. Per dag varieert het van 105-126 km. (Langestraat was 90-120 km en Van Aismawei 75-87 km)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 60 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 75 km.
- Tevens lijkt het aantal verkeersbewegingen toe te nemen. Oorzaak: Files bij rotonde Marsum?
Ook voor Dyksterhuzen is de conclusie: De geldende snelheid moet moet gehandhaafd worden.

11-10 SNELHEID VAN AISMAWEIEind juli is halverwege Terhornestrjitte en De Hammeringen o.a de snelheid gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- ca 25 % van de gemeten voertuigen is niet gemotoriseerd (met name fietsen)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 46 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 50 km.
- De max. snelheid was 87 km. Door de week heen schommelt de max. snelheid tussen 75 en 87 km. (Langestraat was 90-120 km)
Al met al wordt er op de Van Aismawei iets rustiger gereden dan halverwege de Langestraat. Ook voor de Van Aismawei is overigens de conclusie: De snelheid moet iets omlaag.

14-09 SNELHEID LANGESTRAAT Eind mei zijn de snelheid en het aantal van passerende voertuigen gemeten. In deze straat geldt een max van 30 km. Als het meest opvallende kwam naar voren, dat de gemotoriseerde voertuigen gemiddeld ca. 50 km/per uur rijden, dat de hoogste snelheid op een dag 120 km en op de andere dagen tussen de 90 en 110 km lag. Gelet op het type verkeer, dat van deze straat gebruik moet maken, kunnen geen hindernissen opgeworpen worden.

10-04 NIEUWE GLIJBAAN GEPLAATST Afgelopen week is de nieuwe glijbaan geplaatst. Tevens is de bult weer op hoogte gebracht. Nieuw graszaad is ingezaaid. Dus tijdelijk is het rond de glijbaan een beetje modderig. De oude glijbaan was afgekeurd en vandaar een nieuwe. Want een speeltuin zonder glijbaan is geen speeltuin. De vernieuwing is mogelijk gemaakt door J.H. van Aismastichting, gemeente Menameradiel, Wonen NWF en Albert Albert Postma met zijn speciale sponsor-uitzending. Alle sponsoren hartelijk dank.

28-03-17 VRIENDEN OP FACEBOOK Op Facebook heeft Pleatslik Belang op dit moment 180 vrienden. Hiervan is een deel ook echt lid van Pleatslik Belang. Door vriend te zijn, heeft men aangegeven toch wel op de hoogte te willen blijven van hetgeen Pleatslik Belang voor Bitgummole doet en betekent. Maar helaas van lucht kan niet veel gedaan worden. Daarom zou Pleatslik Belang het op prijs stellen dat vrienden, die nog niet lid zijn dit alsnog willen worden. Even een mailtje via de contactpagina van de website met naam, adres en telefoonnummer is in eerste instantie voldoende. Kosten zijn slechts Ä7,00 per jaar. Dat heeft u voor een vriendschap toch wel over.

18-12-16 PLEATSLIK BELANG OP FACEBOOK Sinds 12 december vindt u PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE ook op facebook. De info zal primair zeer kort zijn. Vaak met vermelding "Zie verder website". Meldt u aan als "vriend". Bepaalde informatie zal soms alleen aan vrienden worden verstuurd. Meldt u zich daarom als inwoner van Bitgummole aan als vriend. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zowel via de website als via facebook.14-12 PARKEERPLAN SCHOOL Op 13 december heeft gemeente een toelichting gegeven op het opgestelde parkeer- en rijplan voor de nieuwe school. Uitgenodigd waren de omwonenden, die direct met het rijgedrag en het parkeren te maken hebben, alsmede de drie Belangen.
Hiernaast ziet u een klein formaat plaatje. Let vooral op de rijrichtingen en de "tŻT en der Żt "plaatsen. KLIK HIER om een groter printbaar pdf-formaat te krijgen.
Het plan ligt vanaf 16 januari 2017 ter inzage op het gemeentekantoor. Bij zwaarwegende bezwaren, kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente.


02-11/21-11 HERBESTEMMING MARTENASKOALLE Het duurt nog wel een jaar, maar toch dient er nu al nagedacht te worden over het gegeven dat de Martenaskoalle leeg komt te staan. Pleatslik Belang wil graag inventariseren welke ideeŽn er bestaan bij onze inwoners of potentiele gebruikers. Een veel gehoord idee is: Een mooie plaats voor de huisarts. Alleen daarmee zou, indien de huisarts daar inderdaad zou komen, het gebouw nog niet gevuld zijn. Daarom heeft u een idee, stuur het op via de contactpagina van onze website. Bij een idee hoeft niet beslist vastgehouden te worden aan de huidige indeling.

29-06 AANVRAAG ADRES VAN AISMASTICHTING Gemotiveerde aanvragen voor een bijdrage van de Stichting dienen, als bijlage, per mail ingediend te worden bij : doekedejong61@gmail.com (Dit i.v.m.drukke werkzaamheden van de secretaris.)

BIJZONDERHEDEN VAN VLIEGBASIS:
- In november 2010 heeft de SAR-reddingshelicopter zijn 200e vlucht dit jaar gemaakt.
- Inzet SAR helicopter voor scheepsramp op Noordzee. Details en foto's
- Een ieder kan een gratis abonnement krijgen op de magazins "Defensiekrant" en "Vliegende Hollander". Ga voor info naar www.defensie.nl/abonneren


Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.