bitgummole
Agenda vergaderingen bestuur PBB en bijzondere data.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van Pleatslik Belang heeft haar eigen bestuursvergaderingen voor 2020/2021 vastgesteld voor:

- 9 maart 2021 A
- 15 juni 2021 Jac
- 7 sept 2021 Ja
- 14 dec 2021 D

Jaarvergadering voor 2021 op vrijdag 26 maart in de Molewjuk.

Daarnaast heeft het bestuur reguliere besprekingen met gemeentebestuur alsmede met haar zuster-verenigingen:
- 6 april 2021 met Dorpsbelang Bitgum ??????
- 18 oktober 2021 Bm met de Doarpsbelangen Bitgum en Ingelum.
Daarnaast vinden er, indien dat nodig is, ad-hoc besprekingen plaats.

Indien u vragen, suggesties en/of opmerkingen heeft, die Pleatslik Belang aangaan en die u graag besproken wilt hebben, houdt dan rekening met bovenstaande data. Via telefoon, een briefje of via de contactpagina van de website kunt u hen altijd bereiken.


De J.H. van Aismastichting

Bij vragen en/of verzoeken aan het college van regenten dient zo veel mogelijk rekening gehouden te worden met de vergaderdata.
Voor 2021 zijn de vergaderingen vastgesteld voor:

- 16 maart 2021 - 8 juni 2021 - 14 september
- 22 december

Tussentijds worden er in principe geen aanvragen behandeld.
Gemotiveerde aanvragen, dienen als bijlage, per mail verstuurd te worden naar het mailadres: aanvraag@jhvanaisma.nl

Jaarvergaderingen Pleatslik Belang Bitgummole:

Download de agenda, het jaarverslag en de notulen van de jaarvergaderingen.

Datum Agenda Jaarverslag Notulen
11-03-2016 Download Download Download
24-03-2017 Download Download Download
23-03-2018 Download Download Download
22-03-2019 Download Download Download
27-03-2020, geannuleerd wegens Corona-virus Download Download Concept notulen worden geplaatst nadat de vergadering is gehouden.