bitgummole

Archief

38. 2020 mei MOLEWJUK GAAT WEER BEPERKT OPEN!!!

Vanaf dinsdag 2 juni gaat de Molewjuk weer beperkt open!
Het team van de Molewjuk is de afgelopen maanden bezig geweest om ervoor klaar te zijn als dit weer zou kunnen. Daarom hebben zij een Corona Protocol opgesteld op basis van de landelijke verplichtingen vanwege de Corona. In het Corona Protocol van de Molewjuk zijn enkele aanvullende zaken opgenomen. Als u gebruikt maakt van de Molewjuk of u bent aanwezig bij een activiteit, dan moet u zich daar aanhouden.
Voor alle richtlijnen, mogelijkheden en ook verplichtingen, KLIK DAN HIER.

37. 2020 maart BUSLIJN 71
Op 17 maart zijn de resultaten van de petitie `Buslijn 71 niet weg` ingediend bij de Provincie. De avond er voor is om 17.59 uur de bus van lijn 71 tegen gehouden bij Marsum en zijn enkele foto`s gemaakt. Dit ter ondersteuning van de petitie uitslagen. Nu maar afwachten wat er mee gedaan wordt.

36. 2020 maart 16 RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET CORONA VIRUS IN DE HUISARTSENPRAKTIJK BEETGUMERMOLEN.
In verband met uw veiligheid en om de verspreiding van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken worden voor onze huisartsenpraktijk tot en met 6 april de volgende maatregelen getroffen:
- Mensen met luchtwegklachten (keelpijn, verkoudheid, hoesten) worden niet toegelaten in de praktijk; het advies is om thuis uit te zieken en bij ernstiger klachten de praktijk te bellen. Praktijk telefoonnummer: 058-2531281.
- De komende weken verlenen wij alleen spoedeisende zorg
- Reguliere afspraken worden uitgesteld dan wel telefonisch afgehandeld.
- Ketenzorgafspraken en Ketenzorglaboratoriumonderzoek wordt uitgesteld.
- Wij laten maximaal 1 patient tegelijkertijd in de praktijk toe. Dit geldt ook voor het afhalen van medicatie.
- De medicatie afhaaltijden zijn verruimd: medicatie kunt u voortaan afhalen tussen 14 uur en 17 uur.
- Herhaalmedicatie graag zoveel mogelijk digitaal aanleveren of in de brievenbus buiten bij de praktijk doen.
- Wilt u informatie over het CORONAVIRUS kijk dan op www.thuisarts.nl en op de website van de RIVM www.rivm.nl of bel het RIVM 0800-1351
Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen en danken u voor uw medewerking.
Team huisartsenpraktijk Beetgumermolen.

35. 2019 juli AANMELDEN GLASVEZEL AANLEG. LAST MINUTE!!!
Velen hebben al een besluit genomen. Sommigen twijfelen nog.
Gelet op onderstaande punten geeft Pleatslik Belang Bitgummole het advies te kiezen voor DFM op Glas en u zich bij DFM dient te melden en daarnaast te kiezen voor één één van hun providers.
. Het punt dat DFM op Glas zowel glasvezel wil aanleggen in het buitengebied en in de kernen en Kabelnoord alleen in het buiten gebied.
. Dat Kabelnoord voor het buitengebied officieel 1800,- euro vraagt per aansluiting als meer dan 60% zich aanmeldt. (Voor bepaalde gebieden is het tarief al verlaagd naar 900,- euro).
. Als DFM in buitengebied meer dan 50% aanmeldingen krijgt, dan vraagt DFM op Glas voor de kern per aansluiting 250,-euro als meer dan 35% zich aanmeld. Bij minder dan 35% wel aanleg in de kern, maar dan is elke aansluiting 1600,- euro
. Dat diverse collega dorpsbelangen hun leden hebben aangegeven, alles afwegend, te kiezen voor DFM op Glas.
. Bovenstaande info en alle reklame-folders, brieven, mondelinge toelichtingen bij bijeenkomsten is het bestuur Pleatslik Belang Bitgummole tot bovenstaand advies gekomen.
Aanmelding dient plaats te vinden voor 3 juni. Mocht op 4 juni blijken dat DFM op Glas niet de gewenste 50% buitengebied en/of 35 % kernen dan kunt u voor 6 juni als nog een aanmelding doen bij Glasnoord. Officieel leggen zij geen glasvezel in kernen. Uit info blijkt, dat zij dat mogelijk wel doen tegen 1800,- euro per aansluiting.
Verdere informatie vindt u op de websites van de bovengenoemde organisaties.

34. 2019 maartEEN GOEDE BUUR VAART Er zijn nog enkele vaste ligplaatsen vrij in de nieuwe haven aan de Bokmasingel in Marsum. De werkgroep, die de haven namens Dorpsbelang Marssum beheert, heeft besloten dat Ingelumers, Bitgummolers en Bitgummers ook de gelegenheid krijgen hier gebruik van te maken. Gemeente Waadhoeke heeft de aanleg van de 20 ligplaatsen mogelijk gemaakt. De vakken zijn 12 meter lang en 4 meter breed. De diepgang zal max 1.30 meter zijn. Geschikt voor boten met een maximale hoogte vanaf de waterlijn tot 2.50 m. De ligplaatsen liggen achter de sluis. Er moet dus geschut worden. Er zijn zes stroompunten aanwezig en een waterpunt.
Ge•nteresseerden kunnen zich aanmelden bij Geert Verf (g.verf@chello.nl of 06-51367111). De onkosten bedragen op jaarbasis 100 Euro. Komend watersportseizoen kunnen de boten aanmeren. De komende tijd wordt gewerkt aan de afronding van de inrichting van het terrein. Ook wordt een klein zandstrand aangelegd naast de haven. Dus als u iets zoekt, dan is dit een mooie gelegenheid. Gelet op het (sluimerende) project ñVaren van Marsum naar Bitgumñ kan dit een mooi begin zijn.

33. 2018 maart JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG Op 23 maart hield Pleatslik Belang haar jaarvergadering. De aanwezigen, waaronder afgevaardigden van de meeste gemeenteraadsfracties, hebben enthousiast vragen gesteld en meningen gegeven. Vooral bij de 4 vraagstellingen na de pauze o.a. over busroute, woningbouw, glasvezel en snelheid mobiel netwerk waren de meningen overduidelijk en konden de conclusies unaniem gedeeld worden. Was u er niet, u heeft de avond echt gemist.

32. 2017 sept KAPSALON IN BITGUMMOLE Bitgummole heeft sinds 5 september weer een kapsalon. Onder de naam 'Christa Rooks Hairstylist' is de verbouwde kapsalon weer in gebruik genomen. Dames, heren en kinderen kunnen hun haar daar vakkundig laten verzorgen. Afspraak via: 0582532290 (salon) of 0637323497
Op zaterdag 9 september is de kapsalon onder grote belangstelling officieel geopend. Voor klanten geldt in de maanden september en oktober een kennis making korting van 20%. Voor meer details over Christa Rooks en openingstijden van de salon: zie Doarp en Sport van september of ga naar haar website: www.christa-hairstylist.nl

31. 2017 maart JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE Op 24 maart heeft Pleatslik Belang haar jaarvergadering gehouden. Naast de statutair vastgelegde punten is Tea Bouma benoemd als nieuw bestuurslid. Na de pauze is de naam voor een wandelpad lopend van Sikkemabuorren naar Lytsedyk bekend gemaakt. Door Frans Hoogland en kinderen werd de naam "AUCK PEANSTRA PAAD" onthuld.
De avond werd afgesloten door optredens van (alleen en gezamenlijk) BitchBeat en Bauke's Band.

30. 2016 oktober ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL Velen van u zullen gezien hebben, dat één van de bankjes aan de Ingelumerdyk vernield is (was). Door een ongelukkige beweging van een machine, werkend voor de gemeente, zijn de beide betonnen dragers afgeknapt. Het bankje zal uiteraard vervangen worden, maar zal herplaatst worden op de speeltuin aan de Klaas van der Meijstrjitte en niet aan de Ingelumerdyk. Dit gelet op de gebruiksmomenten op beide plaatsen.

29. 2016 oktober OPEN HUIS CLEYN ALSERD Zaterdag 15 oktober van 14:00-18:00 open huis in groepsaccomodatie Cleyn Alserd. Heeft u de witte boerderij altijd al eens van binnen willen bezien, de gelegenheid is nu aanwezig. Na aankoop, renoveren en moderniseren hebben Piet Dijkstra en Sjoerdsje een nieuwe start gegeven aan de bestemming van Cleyn Alserd. Zonder verplichting even gezellig rondneuzen.

28. 2016 maart JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE OP 11 maart is de jaarlijkse vergadering over het wel en wee van uw dorpvertegenwoordiging weer plezierig verlopen. Naast de bekende punten over verslagen en bestuursverkiezing heeft de inleiding over de persoon Johannes Hartman van Aisma (en zijn zakgeld) voor velen meer inzicht in zijn leven gegeven. En wat erfenissen in sommige families wel niet op kunnen opleveren.

27. 2015 oktober AFSLUITING KRUISING VAN AISMAWEI-FUORMANDERIJ
In verband met het maken van een T-kruising tussen Van Aismawei en Fuormanderij is de Van Aismawei gestremd geweest voor doorgaand verkeer. van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2016.
Een omleiding via Ingelum is door middel van borden aangegeven. Voor aanvullende informatie 0518-452908 de heer T. Engelsma.
Wat heeft men daar gedaan. De aangegeven kruising is omgebouwd tot een gelijkwaardige kruising met rood asfalt en een printpatroon. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld het kruispunt Van Aismawei/Langestraat/Hammeringen.
Bovenstaande info bereikte Pleatslik Belang op 12 oktober. Vooraf is daar geen overleg en/of informatie over geweest.

26. 2015 mei BEELD TETMAN DE VRIES ONTSTOFT. Woensdag 29 april is het standbeeld van Tetman de Vries, dat tijdelijk in Groot Terhorne staat, van zijn stof ontdaan. Dit omdat het beeld jaren in de kelders van Tresoar heeft gestaan. Op initiatief van Pleatslik Belang is in aanwezigheid van familieleden en genodigden van de diverse verenigingen, een ontstoffings-ceremonie gehouden. Voorzitter Doeke de Jong heette de aanwezigen welkom. Daarna ging Pieter de Groot, journalist van de Leeuwarder Courant, in op de geschiedenis van het standbeeld. Gedeputeerde Jannewietske de Vries, geboren in Bitgummole, ontdeed na een kort verhaal het beeld van zijn stof. De aanwezigen konden tot slot genieten van een tweetal Tetman-stamppotten. Al met al een geslaagde happening.Deze "Ontstoffing" is mede mogelijk gemakt door het project "Losse Fearren" Van Wonen NWF.

25. 2015 februari DOKTER DOOREN 25 JAAR HUISARTS Op 1 februari 2015 vierde dokter Dooren uit Marsum dat hij 25 jaar huisarts was. Omdat er in Bitgummole ook patienten van Dooren wonen is in een bijlage een stukje geschiedenis vermeld. Bovendien werkt een dorpsgenote als dokter in de Marsum-praktijk. Voor diegenen die niet weten wie, dat is Nicole Meijerink wonend aan de J.H. van Aismawei. Wilt u het interview eens lezen, KLIK DAN HIER

24. 2014 december VERKEERSTELLINGEN Voor en na de aanleg van de Middelseewei zijn op diverse wegen rondom deze weg tellingen gedaan. Dit om vast te stellen of de doelstelling (minder verkeer Stiens-Leeuwarden en minder sluipverkeer) ook gerealiseerd is. De voorlopige conclusie was, dat er winnaars en verliezers zijn. In het januari-nummer 2015 van Doarp en Sport heeft een overzicht van de getallen gestaan. Wilt u het eerder zien, KLIK HIER

23. 2014 september PLAATSEN SPEELTOESTEL IN SPEELTUIN Komend voorjaar wil Pleatslik Belang een nieuw speeltoestel plaatsen in speeltuin "It Fladderplak". Eén van de voorbereidingen betreft het financiële deel. Van het RABO-coöperatiefonds is een nominatie ontvangen voor een bijdrage. Deze wordt alleen omgezet in de bijdrage als er veel stemmen van RABO-leden uitgebracht worden op dit project. Daarom een oproep aan de leden van RABO om dit project te steunen. Zij ontvangen eind september de gegevens hoe men zijn/haar stem uit kan brengen. Heeft u wel een rekening bij de RABO, maar u bent nog geen lid, meld u dan gratis aan bij de RABO. Dit kan via hun website of via de telefoon. Ook zij die overgegaan zijn van Frieslandbank naar RABO zijn niet automatisch lid. Aan hen ook de oproep om zich aan te melden als RABO-lid en zodoende ook het speeltuin-project kunnen steunen.
Van een viertal andere instanties, waaronder Woningstichting Wonen NWF, zijn ook al toezeggingen gedaan.

22. 2013 februari OPRUIMEN BOMMEN OP VLIEGBASIS: Op zaterdag 2 februari worden er vijf niet ontplofte bommen op de vliegbasis gedemonteerd. Dit Betekent, dat diverse bewoners hun huis moeten verlaten tussen 9:00 en 17:00 uur. Ook diverse wegen tussen Bitgummole en Marsum worden afgesloten gedurende die tijd. Lees verder....
Voor een plattegrond met afzettingen, KLIK HIER.

21.januari 2013 50 JAAR BEETGUMERMOLEN/BITGUMMOLE: Op 1 januari 1963 heeft Beetgumermolen officieel de dorpsstatus gekregen. Tot die tijd was het een buurtschap van Beetgum. De naam Beetgumermolen als plaats bepaling werd echter al veel eerder toegepast. Voor het opdoen van kennis daarover ......lees verder .
Verder zijn er nog enkele interessante documenten vanuit de aanloopperiode naar 1963 toe:
- Raadsdocument met oude en nieuwe straatnamen: KLIK HIER.
- Document met namen wonend op welk adres vóór en na 1-1-1963: KLIK HIER
- Document van B&W aan de raad 7 augustus 1962: KLIK DAN HIER.

20. 2012 november NOMINATIE RABO VERZILVERD: Dankzij de vele stemmen van RABO-leden is de nominatie voor een bijdrage in de kosten van ons kunstwerk "Molenaar aan het werk" verzilverd. Tijdens de ledenvergadering op 6 november 2012 werd dit bekend gemaakt en heeft onze secretaris de cheque van €2500 in ontvangst mogen nemen.

19. 2012 oktober NOMINATIE COOPERATIEFONDS RABO-BANK: Pleatslik Belang Bitgummole heeft van het Cooperatiefonds van de RABO-bank een nominatie ontvangen om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor het kunstwerkproject "Molenaar aan het werk". Begin oktober krijgen de leden van de RABO de gelegenheid om te stemmen op het project waarvan zij vinden, dat die voor een financiele bijdrage in aanmerking moet komen. Heeft u een rekening bij de RABO, maar u bent nog niet lid, meldt u dan via de website van de RABO alsnog aan. Lid zijn van RABO is gratis. Anders zou uw stem voor ons verloren kunnen gaan.Ook hier: De meeste stemmen gelden.
Door een technische storing kan er helaas niet via de website van RABO gestemd worden. De reeds uitgebrachte stemmen zijn ongeldig verklaard. Alle internet-stemmers krijgen nu in week 41 een stembiljet thuisgestuurd en kunnen dan opnieuw of alsnog hun stem uitbrengen tot 25 oktober. Wij rekenen op u!

18. 2011 december HET MIDDELPUNT Deze weken is de kerstboom weer even het middelpunt van het dorp. Dit jaar is de boom geschonken door Jos Steggerda van Sikkemabuorren. Daar heeft de boom al vele jaren in de tuin mogen staan. Maar nu mag een ieder er van genieten. Ook dank aan Grietzen en Nine van Groot Terhorne, want dankzij hen kunnen de lampjes weer hun sprankelend licht geven.1812

17. 2011 december MELDING AAN CARBID-KNALLERS Aan de inwoners van Bitgummole, die met Oud en Nieuw met CARBID willen schieten, willen wij melden, dat zij deze traditie bij de gemeente moeten melden. Daarbij aangeven: wie, waar en is er toestemming van de landeigenaar. De gemeente heeft aangegeven, dat zij een streng handhavingsbeleid zullen voeren. Kan bij niet aanmelden dus een aardige zakcent gaan kosten. 10122011

16. 2011 oktober 3 DORPEN HOBBYMARKT: Zaterdag 8 oktober heeft Pleatslik Belang haar 3 Dorpen Hobbymarkt gehouden. De achteraf konklusie was: Voor herhaling vatbaar. Indien daatoe besloten wordt, dan zal het 6 oktober 2012 zijn. Voor foto-impressie zie op "Foto's".

15. 2011 september WERKZAAMHEDEN BEETGUMERMOLEN-MARSSUM: In de weken 34-37 zijn Dyksterhuzen en Sirtemawei geasfalteerd en de aansluitingen met huizen en landerijen opnieuw bestraat. De aansluitingen met Tilledyk, Nylânsdyk en Franjumbuorren zijn in rood asfalt uitgevoerd. Ook zijn er drempels aangebracht.

14a. 2011 april 3 DORPEN AGENDA: Vanaf 1 mei 2011 zijn de datums van bijeenkomsten, vergaderingen en andere activiteiten van de drie dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum te vinden op deze website onder de link "3 Dorpen Agenda". Dit is na overleg met de redactie van Doarp en Sport en Doarpsbelang Bitgum. Het is mede ingegeven door de toch nog voorkomende dubbel-boekingen. Alle bekende datums zullen in de "3 Dorpen Agenda" vermeld staan. Ook bekende datums van jaarvergaderingen in 2012 zijn dan al te vindn. Regels en waar de informatie naar toe moet, vindt u eveneens op die pagina. 2904

14. 2011 april GEFELICITEERD!!!: Het heeft de koningin behaagd om 2 van onze inwoners te benoemen tot "Lid in de orde van Oranje-Nassau". Dit vanwege hun inzet als vrijwilliger gedurende vele jaren voor het algemeen nut. Het zijn Bea Kemker en George Bol. Beiden wonen aan de Menamerdyk. 3005

13. 2011 januari AANTAL INWONERS BITGUMMOLE: Bitgummole had op 31 december 2010 17 inwoners meer dan een jaar terug. Er staan nu er nu 947 ingeschreven. Er zijn geboren 11, overleden 4, vertrokken 20 en gevestigd 30.

12. 2011 februari OUD PAPIER:
Over 2010 is er totaal binnen de drie dorpen (Ingelum, Bitgum en Bitgummole) 150.400 kg oud papier opgehaald. Over 2009 was dat totaal 150.700 kg.In 2008 werd er 16.000 kg meer opgehaald. Voor de juiste data, zie "Doarp en Sport"

11. 2011 januariGLAS IN DE BAK:
In 2010 is er totaal in de glasbak van Bitgummole 11.420 kg gebruikt glas gedeponeerd. Per woning is dat gemiddeld bijna 30 kg. (In de glasbak van Bitgum 10.260 kg en van Ingelum 5.635 kg.) In Menaldumadeel totaal is 250.000 kg verzameld. 11.000 kg minder dan in 2009. 0502

10.2010 januari.OUD PAPIER HIER:
Het oud papier wordt in de drie dorpen Ingelum, Bitgum en Bitgummole opgehaald door Harmonie en vvBeetgum.
In 2004 werd totaal 183 ton opgehaald. In 2007 - 158 ton, in 2008 - 166 ton en in 2009 helaas slechts 151 ton.

9a.2011 januari.RECONSTRUCTIE INGELUMERDYK:
INGELUMERDYK: Samen met de bewoners zijn de laatste aanpassingen aangebracht. De aanbesteding heeft inmiddels plaats gevonden. Onderdeel daarvan is het bestraten van de toegang naar de ijbaan. Hier zou reeds maandag 29 november mee begonnen worden. Ook zou nieuw asfalt gelegd worden vanaf Ingelum naar kruispunt met NWT. Helaas de vroege vorst en sneeuw liet dit niet toe. Inmiddels is men begonnen aan de werkzaamheden. Het zal ongetwijfeld tot enig ongemak leiden.Maar daarna zal alles mooier zijn en minder een racebaan. Klik hier voor een impressie. 2303.
SNELHEID INGELUMERDYK: Momenteel is KWS bezig de reconstructie van de Ingelumerdyk aan te brengen. Zodra dit gereed is, zal het kombord van Bitgummole geplaatst worden ter hoogte van huisnummer 33. De snelheid tussen de komborden Bitgummole en Ingelum zal dan tevens max. 60 km zijn. Verder zal een aan te leggen schelpenpad tussen Bitgummole en Ingelum aangewezen worden als voetpad. De genoemde snelheid en het voetpad staan als een verkeersbesluit aangekondigd in Ynformaasje nr 7 - 2011. 0504
INGELUMERDYK: Inmiddels is de aanpassing van de Ingelumerdyk zover gevorderd, dat de verbinding met Ingelum weer gebruikt kan worden. Bij het gebruik ervan er wel aan denken, dat het kombord verplaatst is. Daardoor is de bebouwde kom groter en dus 30 km snelheid. De weg tussen Bitgummole en Ingelum kent sinds kort een snelheid van max. 60 km.

9.2009 mei Het eerste kievitsei: (Via redactie van Doarp en Sport)
- Zaterdag 14 maart 2009 om 10.00 uur is het eerste kievitsei van de dorpen Beetgum, Beetgumermolen en Engelum gevonden. De gelukkige vinder was Durk Fopma uit Beetgum. Het ei is gevonden aan de Langhuisterwei.
Om 10.30 uur is het ei "gelottert" in bijzijn van Oebele Baarda, secretaris van de Vogelwacht en Jos Slippens van Doarp en Sport. Laatste genoemde heeft vervolgens de wisseltrofee namens Doarp en Sport uitgereikt aan Durk Fopma.
Het zoeken naar het eerste kievitsei is van oorsprong een Friese traditie. Het eerst gevonden ei staat symbool voor het begin van het voorjaar.

8.2009 mei Friese plaatsnamen:
- De raadscommissie van de gemeente zal op 19 maart (en niet 26 februari) 2009 praten over het al dan niet invoeren van Friese plaatsnamen in Menaldumadeel. Omdat de raad het belangrijk vindt, dat de inwoners bij dat proces betrokken worden en haar mening bekend kan maken, heeft zij 5 consultatie rondes gehouden. Men heeft hier mee willen bereiken dat de raadsleden de nodige informatie mee zouden krijgen om een goede en afgewogen beslissing te kunnen nemen. Uiteindeling heeft men een definitief besluit genomen op 2 april 2009. Alle inspraak heeft weinig betekend. De gemeenteraad heeft met (met de al lang bekende) meerderheid van stemmen besloten de Friese namen per 1 januari 2010 in te voeren in het gemeentelijke administratie systeem. Op de komborden komt de Friese naam boven en de Nederlandse naam onder te staan.
7. 2009 april WEETJES UIT WOONVISIE MENALDUMADEEL 2009: In 2005 was het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger in Beetgumermolen € 15.900 (€ 16.700). In de categorie lage inkomens viel 40% (42%), in de midden-inkomens 44% (40%) en in de hoge inkomens 16% (18%). Beetgumermolen kende 22 % (30%) huurwoningen en 78% (70%) koopwoningen. (Tussen haakjes de getallen van de gehele gemeente Menaldumadeel). Ter vergelijking in Europa: Als hoogste Luxemburg gem. € 40.000,- en als laagste Bulgarije € 3000,-. Alle cijfers op jaarbasis.

6. 2009 maart Bewoners aantal Beetgumermolen: Per 1 januari 2009 wonen er in Beetgumermolen 925 personen. Dat betekent, dat er 10 bewoners in 2008 bij gekomen zijn. In belangrijke mate ontstaan door een geboorte-overschot. Lees verder...
Ook kunt u hier de leeftijdopbouw van de bewoners van Beetgumermolen vinden door hier te klikken.

5. 2008 november. Historie J.H. van Aismawei 58:
Het woonhuis aan de Van Aismawei 58 kent al een lange geschiedenis. Met grote zekerheid is vastgesteld dat de tweede vrouw van Evert Klazes van Aisma, toen zij in 1868 voor de tweede maal trouwde met de gemeente architect Reisma, op dat adres is komen te wonen. Toen was het nog bekend als Beetgum nr. 78. KLIK HIER voor het gehele verhaal.

4. 2008 augustus. Familie Van Aisma:
Zondag 14 september 2008 hebben een drietal dames, klein-klein-kleindochters van Evert Klazes van Aisma, Beetgumermolen en Beetgum bezocht. De dames, alle drie nazaten van Minke van Aisma (dochter van Evert Klazes van Aisma) hebben veel informatie opgedaan. Klik hier voor het gehele verhaal.

Wilt u tevens de familiestamboom van de Van Aisma's eens lezen, klik dan op Familieboom Van Aisma .

3. 2006 december. Afscheid huisarts Langendijk ....... lees verder

2. 2006 februari. Opening na herinrichting J.H. van Aismawei:
Zaterdag 04 februari 2006 was de opening van de herinrichting van de J.H. van Aismawei en Sikkemabuorren. De opening, georganiseerd door de 'J.H. van Aismastichting' en 'Pleatslik Belang Bitgummole', werd door héél véél belangstellenden bezocht.

Klik hier om de opening opnieuw te beleven.
Klik op de foto om de opening opnieuw te beleven.
KLIK HIER voor het gehele verhaal van de opening.

Hoe ervaarde de lokale pers het gebeuren?
* 'Van Aisma' onthult eigen borstbeeld 06-02-06. De Leeuwarder Courant berichtte als volgt.... lees verder

* Van dominees, vrouwen en onderwijzers 06-02-06. Het Friesch Dagblad deed het iets anders ..... lees verder


1. 2005 Dorpsvernieuwing: De herinrichting van de J.H. van Aismawei en Sikkemabuorren is geheel volgens het oorspronkelijke plan. Open de presentatie gehouden tijdens de jaarvergadering van 15 maart 2005. Klik vervolgens op 'Diavoorstelling' rechtsonderaan op uw scherm. Gebruik de linkermuisknop om de presentatie stap-voor-stap te bekijken. Met de rechtermuisknop gaat u terug naar een vorige dia of kunt u de voorstelling tussentijds beëindigen.