bitgummole
Bestuur en Statuten
Bestuurssamenstelling
Naam Functie
Dhr. D. de Jong Voorzitter, Berheerscommie It Bosk en Commissie Verkeer
Dhr. J. van der Leij Secretariaat, gemeentelijke zaken
Dhr. J. Dijkstra Penningmeester
Mevr. T. Bouma Jeugdcommissie en algemeen
Mevr. K. Karthaus Jeugdcommissie en algemeen
Dhr. A. Santhuizen Speeltuincommissie en groenzaken

Adressen:
Voorzitter Secretariaat Penningmeester Web-beheerder
Dhr. D. de Jong Dhr. J. van der Leij Dhr. J. Dijkstra Dhr. J. van der Leij
JH van Aismawei 58 It String 27 De Hammeringen 9 It String 27
9045 PL Bitgummole 9045 RE Bitgummole 9045 PT Bitgummole 9045 RE Bitgummole
(058) 2531402 (058) 2531521 (058) 2893113 (058) 2531521

Pleatslik Belang Bitgummole kent ook een aantal commissies, die naast een bestuurslid mede bemenst worden door bewoners van Bitgummole. Heeft u vragen over een bepaald onderwerp, dan kunt u ook bij hen terecht.

- Commissie Groen: Arjen Santhuizen, Jos Steggerda, Jurjen Huitema, J. Snieder en Cok van Zuilen.
- Commissie Verkeer en Veiligheid: Doeke de Jong, Auke Willems en Wilco Kos.
- Commissie Speeltuin: Arjen Santhuizen en vrijwilligers.
- Beheerscommissie Sportvelden: Doeke de Jong.
- Commissie Jeugd: Tea Bouma, Kristina Karthaus en vrijwilligsters.

Bankrelatie:
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Rekeningnummer Vereniging Pleatslik Belang Bitgummole: NL69RABO03417.21.956

Kamer van Koophandel nummer: 01081605

Algemeen e-mail adres: bitgummole@gmail.com

Statuten De statuten zijn te downloaden als .PDF bestand.