bitgummole

DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Praatcafť, donderdagmorgen van 9:30-11:30 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.
- Repair cafe, elke 3e donderdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur in de Molewjuk. (Niet in juli en augustus) In coronatijd gesloten.

ATTENTIE: Alle datums onder voorbehoud covid-regels

DATUMS EN ACTIVITEITEN BIJGEWERKT OP22 december 2021

De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer

Wat

Wie

††† Waar

2022

2022

2022

2022

Vr 7 jan

Oud papier

De ophalers

Door de drie dorpen

Za 8 jan 17:00-19:30

Afhaalactie BBQ

Fol Fjoer BBQ

Bestel 06-30153487

It String 47, Bímole

Za 29 jan 20:00

Theater Echt Wier

Werkgroep Molewjuk

Molewjuk, Bímole

Vr 4 febr. 20:00

Bingo

Team Bingo

Ons Huis, B'mole

Vr 4 febr

Oud papier

De Ophalers

Door drie dorpen

Vr 11 febr vanaf 19.00

Jeugd-disco

Bel. Bímole-Bitgum

Ons Huis, B'mole

Vr 18 febr. 20:00

Kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, Bímole

Vr 4 maart 20:00

Bingo

Team Bingo

Ons Huis, Bímole

Vr 4 maart

Oud papier

De ophalers

Door de drie dorpen

Vr 25 maart 20:00

Bingo, slotavond

Team Bingo

Ons Huis, Bímole

Vr 25 maart 20:00

Jaarvergadering

Pl. Belang Bitgummole

Molewjuk, Bímole

Za 26 maart 16:00

Slotmiddag Kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, Bímole

Vr 1 april

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

Za 9 april 9:30-12:00

Gebr.kinderkleding/ speelgoed

Elisabeth en Marian

Molewjuk, Bímole

 

Vr 29 april

Oud Papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

 

Vr 27 mei

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

 

Vr 24 juni

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

 

Vr 22 juli

Oud papier

De Ophalers

Door de driedorpen

 

Vr 19 aug

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

 

Vr 16 sept

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

 

Vr 7 okt vanaf 19.00

Jeugd-disco

Bel. Bímole-Bgum

Ons Huis, B'mole

 

Vr 14 okt

Oud papier

De Ophalers

Door de die dorpen

 

Vr 11 nov

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen

 

Vr 9 dec

Oud papier

De Ophalers

Door de drie dorpen