bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafť, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.

ATTENTIE:
:


De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
vr 14 dec 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
za 15 dec 20:00 Feestavond, o.a. Gerrit Poortinga vvBeetgum, zie D&S Sportcomplex It Bosk, B'mole
za 15 dec 14:30-18:45 Kerstmiddag, opgave verplicht Diaconie 4 dorpen Molewjuk, B'mole
zo 16 dec 20:00 Krystkonsert Looft den Heer, mei song: Gezina vd Zwaag PKN-tsjerke, B'mole
di 18 dec 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
ma 24 dec 19:30 Krystsjongjun mmf Harmonie, Bitgum Thys Tuinstra, zie D&S PKN-tsjerke, B'mole
za 29 dec 15:00 Kinderbingo Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
ma 31 dec Oud/nieuw feest Comm Oud/Nieuw Sportcomplex It Bosk, B'mole
2019 —2019 —-2019 ——2019
vr 4 jan Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
zo 6 jan 16:00 Nieuwjaarsconcert Harmonie Martinuskerk, Bitgum
vr 11 jan 9:30 Verhalen Museum Behouden Blik Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 11 jan 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
di 15 jan 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 18 jan 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
za 19 jan 16:00 Biljart- en pokertoernooi, zie D&S Feestcomm. vvBeetgum Sportkantine It Bosk, B'mole
vr 25 jan 20:00 Lezing o.a. Fryslan lan fan talen, Henk Wolf Krite Karel Roarda Molewjuk, B'mole
vr 25 jan 18:30 Feestelijk afscheid van dokter Dooren Bestemd voor (oud)patienten Dorpshuis Nij Franjum, Marsum
za 26 jan 9:00 Wandeltocht 25 en 40 km Friese Lange afstand Lopers Start Molewjuk, B'mole
za 26 jan 20:00 Winterjun mmf metroband Hjiris Kommisje Klankboerd Martinustsjerke, Bitgum
vr 1 febr Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 1 febr 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
do 7 febr 20:00 Theatervoorst. door Pier 21 Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 8 febr 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 8 febr 20:00 Toaniel-utfiering Nieuw Leven Skerne Wibe, Ingelum
za 9 febr 20:00 Toaniel-utfiering Nieuw Leven Skerne Wibe, Ingelum
di 12 febr 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 15 febr 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 22 febr 17:30 Ite mei Libbe en Sybe Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 1 mrt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 8 mrt 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
di 12 mrt 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 15 mrt 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 22 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
vr 29 mrt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 30 mrt 14:00 Kaarten slotmiddag Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 5 apr 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 13 april 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding/speelgoedbeurs M. Westra/E. Schaaf Molewjuk, B'mole
di 16 april 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 26 april Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
di 21 mei 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
do 23 mei-zo 26 mei Dorpfeest 2019, thema: Landen Maeyebeam De drie dorpen
vr 24 mei Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
di 4 juni 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 21 juni Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 19 juli Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 13 sept Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 8 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 6 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 10 jan 2020 20:00 Theater voorstelling met Jan Arendz Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole