bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.

ATTENTIE:
De jaarlijkse griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op 27 november of op 4 december. Beide dagen tussen 16:00 uur en 17:30 uur. Kunt u beide dagen niet, dan even bellen met doktersassistente.

De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
wo 27 nov 16:00-17:30 Griepvaccinatie Huisartsenpraktijk B'mole J.H. van Aismawei, B'mole
wo 4 dec 16:00-17:30 Griepvaccinatie Huisartsenpraktijk B'mole J.H. van Aismawei, B'mole
vr 6 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 6 dec 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 13 dec 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 13 dec 20:00 Jubileum gearkomste Fryske Krite Fryske Krite Molewjuk, B'mole
za 14 dec 14:30-18:45 Kerstmiddag Diaconie Bitgum e.o. Molewjuk, B'mole
di 17 december Vergadering J.H.van Aismastichting Aanvragen indienen voor 3 december Indienen via aanvraag@jhvanaisma.nl
24 dec 19:30 Krystsjongjun mmf Joy for People Thys Tuinstra Tsjerke, Bitgum
28 dec 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
2020 2020 2020 2020
vr 3 jan 2020 Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 10 jan 2020 20:00 Theater "De man fan dyn libben" met o.a. Jan Arendz Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 10 jan 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 17 jan 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 25 jan 20:00 Mid-winter konsert Looft den Heer PKN-kerk, B'mole
vr 31 jan Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 7 febr 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 14 febr 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 21 febr 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 22 febr 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 28 febr Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 28 febr 20:00 Jiergearkomste Fugelwacht Ons Huis, B'mole
vr 6 mrt 20:00 Bingo-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 7 mrt 20:00 Concert Harmonie met popkoor Bitchbeat Harmonie, toegang vrij PKN kerk, B'mole
vr 13 mrt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 27 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
vr 27 mrt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 28 mrt 16:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 4 april 15:00 Reunie/buffet 75jaar bestaan Looft den Heer Molewjuk, B'mole
za 4 april 20:00 Jubileumkonsert Looft den Heer PKN-kerk, B'mole
za 18 april 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding/speelgoedbeurs M. Westra/E. Schaaf Molewjuk, B'mole
vr 24 april Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
ma 27 april 13:00 Rommelmarkt XXL Looft den Heer Molewjuksplein, B'mole
za 16 mei 20:00 Jubileumfeest -Vrouwen door de Tijd- Popkoor Bitchbeat Molewjuk, B'mole
vr 22 mei Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
18-19-20 juni 20:00 Iepenloftspul 'Utblaasd' Looft den Heer Molewjuksplein, B'mole
vr 19 juni Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 17 juli Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 14 aug Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 sept Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 2 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 9 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 6 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 4 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 19 dec 20:00 Krystkonsert-festival in Lessons and Carols Looft den Heer mei jongenskoor Sneek PKN-kerk, B'mole