bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.

ATTENTIE:


De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
di 12 febr 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 15 febr 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 22 febr 17:30 Ite mei Libbe en Sybe Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
za 23 febr 15:00 Kinder bingo-middag Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 1 mrt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 8 mrt 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 8 mrt 20:00 voorjaarsvergadering OKK Sportkantine, B'mole
di 12 mrt 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
do 14 mrt 20:00 Afd. vergadering KNKB OKK Sportkantine, B'mole
vr 15 mrt 20:00 Kaarten Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
do 21 mrt 20:00 Jiergearkomst Utfeartferiening 'De Ferbining' Ons Huis, B'mole
vr 22 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
vr 29 mrt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 29 mrt 20:00 Verrassing Bingo-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 30 mrt 14:00 Kaarten slotmiddag Kaartclub Lolkema Ons Huis, B'mole
vr 5 apr 20:00 Gearkomste, mei fotoŐs ut it argyf Ald Faers Erf Ons Huis, B'mole
za 6 apr 20:00 Voorjaarsconcert Harmonie Molewjuk, B'mole
do 11 april Start competitie OKK Sportcomplex, B'mole
za 13 april 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding/speelgoedbeurs M. Westra/E. Schaaf Molewjuk, B'mole
di 16 april 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 26 april Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 27 april Koningsdag rommelmarkt Looft den Heer Molewjuk, B'mole
zo 12 mei Ledenpartij OKK Sportcomplex, B'mole
di 21 mei 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
do 23 mei-zo 26 mei Dorpfeest 2019, thema: Landen Maeyebeam De drie dorpen
vr 31 mei Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 1 juni Autoschade Posthuma partij OKK Sportcomplex, B'mole
di 4 juni 13:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
do 6 juni Strjittekeatsen OKK Terhornestrjitte B'mole
vr 7 juni Strjittekeatsen OKK Terhornestrjitte, B'mole
za 15 juni Slotfeest vvBeetgum Sportcomplex, B'mole
vr 21 juni Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 21 juni Nostalgiepartij OKK Sportcomplex, B'mole
za 22 juni Federatiepartij OKK Sportcomplex, B'mole
za 6 juli pearkekeatsen OKK Sportcomplex, B'mole
vr 12 juli nachtkaatsen OKK Sportcomplex, B'mole
vr 19 juli Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
zo 21 juli KNKB pupillen OKK Sportcomplex, B'mole
wo 31 juli PC PC-commissie Franeker
wo 7 aug Freule Freule-commissie Wommels
za 10 aug Anton de Haanpartij OKK Sportcomplex, B'mole
17-22 aug Opbouwen Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
vr 23 aug Dames Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
za 24 aug Heren Afd Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
zo 25 aug Heren VF Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
vr 13 sept Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 8 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 15 nov 20:00 Najaarsvergadering OKK Sportkantine, B'mole
vr 6 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 10 jan 2020 20:00 Theater voorstelling met Jan Arendz Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole