bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand. Na corona op 4 juni weer open.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.
- Repair cafe, elke 3e donderdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur in de Molewjuk. (Niet in juli en augustus) In coronatijd gesloten.

ATTENTIE:

De vervangende datum van 19 september voor het vieren van het 75-jarig jubileum van brassband Looft Den Heer is helaas ook geannuleerd. Als voorlopig nieuwe datum is vastgesteld zaterdag 10 april 2021. Uiteraard afhankelijk van de dan geldende voorschriften.


De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
vr 2 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 9 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 10 okt, tussen 16.30-20.00uur Afhaalactie BBQ Fol Fjoer BBQ, Met Covid regels Op pleintje voor Groot-Terhorne
vr 6 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
wo 11 nov 20:00 Griepprik 2020 Huisartsenpraktijk Bij de dokter, B'mole
za 14 nov, tussen 16.30-20.00uur Afhaalactie BBQ Fol Fjoer BBQ, Met Covid regels Op pleintje voor Groot-Terhorne
do 19 nov 20:00 Griepprik 2020 Huisartsenpraktijk Bij de dokter, B'mole
za 21 nov 20:00 met Covid-regels Muziek-avond met Retro band Hjirris Kommisje Klankboerd Martinus tjerken, Bitgum
vr 4 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 dec 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 12 dec, tussen 16.30-20.00uur Afhaalactie BBQ Fol Fjoer BBQ, Met Covid regels Op pleintje voor Groot-Terhorne
za 19 dec 20:00 Krystkonsert-festival in Lessons and Carols Looft den Heer mei jongenskoor Sneek PKN-kerk, B'mole
2021 2021 2021 2021
vr 8 jan 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 15 jan 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 12 febr 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 19 febr 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 5 mrt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 12 mrt 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 19 mrt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 26 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
vr 2 april 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 3 april 16:00 Kaart-middag Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 10 april Jubileumfeest 75 jaar Looft den Heer Molewjuk, B'mole
vr 8 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole