bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.
- Repair cafe, elke 3e donderdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur in de Molewjuk. (Niet in juli en augustus)

ATTENTIE:
-

De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
2020 2020 2020 2020
vr 28 febr Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 28 febr 20:00 Jiergearkomste Fugelwacht Ons Huis, B'mole
za 29 febr 16:00 FolFjoer Winter BBQ Harmen Vlasma It String, B'mole
vr 6 mrt 20:00 Bingo-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 7 mrt 20:00 Concert Harmonie met popkoor Bitchbeat Harmonie, toegang vrij Molewjuk, B'mole
di 10 mrt 13:30-15:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 13 mrt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 20 mrt 20:00 Presentatie over ?? Ald Faers Erf Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 27 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
vr 27 mrt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 28 mrt 16:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 3 april 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 4 april 15:00 Reunie/buffet 75jaar bestaan Looft den Heer Molewjuk, B'mole
za 4 april 20:00 Jubileumkonsert Looft den Heer PKN-kerk, B'mole
di 7 april 13:30-15:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
za 18 april 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding/speelgoedbeurs M. Westra/E. Schaaf Molewjuk, B'mole
vr 24 april Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
ma 27 april 13:00 Rommelmarkt XXL Looft den Heer Molewjuksplein, B'mole
di 5 mei 13:30-15:30 ?? Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
za 16 mei 20:00 Jubileumfeest -Vrouwen door de Tijd- Popkoor Bitchbeat Molewjuk, B'mole
vr 22 mei Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
di 2 juni 13:30-15:30 Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
18-19-20 juni 20:00 Iepenloftspul 'Utblaasd' Looft den Heer Molewjuksplein, B'mole
vr 19 juni Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 17 juli Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 14 aug Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 sept Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 2 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 9 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
9 okt 20:00 Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
17 okt 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 6 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
13 nov 20:00 Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 4 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
11 dec 20:00 Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 19 dec 20:00 Krystkonsert-festival in Lessons and Carols Looft den Heer mei jongenskoor Sneek PKN-kerk, B'mole