bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, vanaf 26 sept dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.

ATTENTIE:
******

De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
17-22 aug Opbouwen Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
za 24 aug 12:00 Dames H.K. del Van Aisma 8 part. OKK Sportcomplex, B'mole
za 24 aug 11:00 Heren H.K. del Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
zo 25 aug 11:00 Heren H.K. VF Van Aisma OKK Sportcomplex, B'mole
za 31 aug 9:00 Gripe-dei OKK Sportcomplex, B'mole
Saterdeg 7 sept 15:00-17:00 Overdracht Kolleksje Braaksma-Rienks Sichting Erfgoed Fundaasje Doopsgesinde Kerk, Fermaningstrjitte 3, Belkum(Berlikum)
wo 11 sept 14:30 Jeugd kaatsen Lyts OKK Sportcomplex, B'mole
vr 13 sept Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 14 sept 10:00-16:00 Openstelling tuin en park Schatzenburg Stichting Gasthuis Vredenhof Buitenplaats Schatzenburg, Eastryp 1, Dronrijp
di 17 sept Vergadering J.H.van Aismastichting Aanvragen indienen voor 3 sept Indienen via aanvraag@jhvanaisma.nl
do 26 sept 13:00-16:30 1e middag Soos Mei Ioar Ien Soos Mei Inoar Ien Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 4 okt 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 5 okt 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding/speelgoedbeurs M. Westra/E. Schaaf Molewjuk, B'mole
vr 11 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 18 okt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 19 okt 20:00 Cabaret Taeke vd Meer Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
za 26 okt 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 1 nov 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 8 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 8 nov 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 15 nov 20:00 Najaarsvergadering OKK Sportkantine, B'mole
vr 6 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 6 dec 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 13 dec 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
di 17 december Vergadering J.H.van Aismastichting Aanvragen indienen voor 3 december Indienen via aanvraag@jhvanaisma.nl
28 dec 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
2020 2020 2020 2020
vr 10 jan 2020 20:00 Theater "De man fan dyn libben" met o.a. Jan Arendz Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 10 jan 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 17 jan 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 7 febr 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 14 febr 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 21 febr 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 22 febr 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 6 mrt 20:00 Bingo-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 13 mrt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 27 mrt 20:00 Jaarvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, B'mole
za 28 mrt 16:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 2 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole