bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand. Na corona op 4 juni weer open.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.
- Repair cafe, elke 3e donderdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur in de Molewjuk. (Niet in juli en augustus) In coronatijd gesloten.

ATTENTIE:
HET OPHALEN VAN HET OUD PAPIER OP 19 JUNI WORDT EEN WEEK VAN TE VOREN BEKEND GEMAAKT OF HET DOORGAAT.
ALLE KAATS-ACTIVITEITEN IN JUNI ZIJN OM HET CORONA-VIRUS GEANNULEERD. OVER JULI E.V. WORDT LATER BESLIST


De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr>
Wanneer Wat Wie Waar
Alle kaatswedstrijden voor juni zijn geannuleerd
di 16 juni 13:30-15:30 Van te voren bellen!!! Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 19 juni Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 26 juni ntb Diplomafeest OKK Sportcomplex, B'mole
vr 3 juli 20:00 Nachtkaatsen OKK Sportcomplex, B'mole
do 16 juli 13:30-15:30 Van te voren bellen!!! Creatieve middag Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole
vr 17 juli Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
za 1 aug 11:00 Anton de Haan partij, Heren 1ekl del OKK Sportcomplex, B'mole
za 8 aug 9:00 Opbouwdag OKK Geannuleerd
vr 14 aug Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 21 aug 15:00 Jong Van Aisma OKK GEANNULEERD
za 22 aug 12:00 Dames hoofdklasse del OKK GEANNULEERD
za 22 aug 11:00 Heren hoofdklasse del OKK GEANNULEERD
zo 23 aug 11:00 Van Aismadei Heren hfdkl vf 10 part. OKK GEANNULEERD
za 29 aug 9:00 Gripedei OKK Sportcomplex, B'mole
vr 11 sept Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 2 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
za 3 okt 9:30-12:00 Gebruikte kinderkleding/speelgoedbeurs M. Westra/E. Schaaf Molewjuk, B'mole
vr 9 okt Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
9 okt 20:00 Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 16 okt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 6 nov Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 6 nov 20:00 Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 7 nov 15:00 Kinder-Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 20 nov 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 4 dec Ophalen oud papier De Ophalers Door de drie dorpen
vr 11 dec 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
18 dec 20:00 Bingo Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 19 dec 20:00 Krystkonsert-festival in Lessons and Carols Looft den Heer mei jongenskoor Sneek PKN-kerk, B'mole
2021 2021 2021 2021
vr 8 jan 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 15 jan 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 12 febr 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 19 febr 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 12 mrt 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 19 mrt 20:00 Kaart-avond Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
vr 2 april 20:00 Bingo-avond Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole
za 3 april 16:00 Kaart-middag Werkgroep Ons Huis Ons Huis, It Bosk, B'mole