bitgummole
DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Leescafé, donderdagmorgen van 9:30-11:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand. Na corona op 4 juni weer open.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.
- Repair cafe, elke 3e donderdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur in de Molewjuk. (Niet in juli en augustus) In coronatijd gesloten.

ATTENTIE:

DATUMS EN ACTIVITEITEN BIJGEWERKT OP 22 juli 2021


De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer Wat Wie Waar
2021 2021 2021 2021
vr 23 juli Oud paper aan de weg De Ophalers Door de drie dorpen
vr 20 aug Oud paper aan de weg De Ophalers Door de drie dorpen
za 11 sept 10.00-16.00 Tuinen buitenplaats Schatzenburg, toegang vrij Na afloop gratis een kop koffie of thee Buitenplaats Schatzenburg, Eastryp 1, Dronryp
vr 17 sept Oud paper aan de weg De Ophalers Door de drie dorpen
vr 17 sept 20:00 (corona afhankelijk) Ledenvergadering Pleatslik Belang Bitgummole Molewjuk, BŐmole
vr 17 sept 20:00 Kaartclub Werkgroep Ons Huis Ons Huis, B'mole
vr 8 okt 19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8 Basis-Schooljeugddisco Belangen B'mole/Bitgum Ons Huis, B'mole
vr 1 of 15 oktober 20:00 Ledenvergadering Doarpsbelang Bitgum Ons Huis
vr 15 okt Oud paper aan de weg De Ophalers Door de drie dorpen
vr 12 nov Oud paper aan de weg De Ophalers Door de drie dorpen
vr 10 dec Oud paper aan de weg De Ophalers Door de drie dorpen
2022 2022 2022 2022
za 29 jan 20:00 Theater Echt Wier Werkgroep Molewjuk Molewjuk, B'mole