bitgummole

DIGITALE WURKLIST VOOR BITGUMMOLE, BITGUM EN INGELUM.

Deze pagina bevat de Wurklist-gegevens voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Ook interessante activiteiten uit omliggende dorpen kunnen opgenomen worden.

Voor de "3 Dorpen Agenda" gelden enkele uitgangspunten.
- Gegevens alleen per e-mail of per brief doorgeven. Telefonisch is niet mogelijk.
- Opgeven: datum, tijdstip, soort activiteit, wie organiseert en waar het plaats vindt.
- Ook naam van inzender met mailadres en/of telefoonnummer vermelden.
- Last-minute wijzigingen en/of afzeggingen kunnen ook bekend worden gemaakt.
- Dubbelboekingen zijn een verantwoordelijkheid van de tweede inzender.
- Vermelding in de "3 Dorpen Agenda" komt ook in Wurklist van Doarp en Sport.
- Het mailadres is: dorpenagenda@gmail.com . Het postadres: 3 Dorpen Agenda, It String 27, 9045 RE Bitgummole

BIJZONDERHEDEN:

- Praatcafé, donderdagmorgen van 9:30-11:30 uur in de Molewjuk in Bitgummole. Niet de eerste donderdag van de maand. Na corona op 4 juni weer open.
- Bibliotheek, woensdagavond 20:00 - 21:00 uur in de Molewjuk in Bitgummole.
- Soos Mei Inoar Ien, elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur.
- Repair cafe, elke 3e donderdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur in de Molewjuk. (Niet in juli en augustus) In coronatijd gesloten.

ATTENTIE:

DATUMS EN ACTIVITEITEN BIJGEWERKT OP  10 september 2021


De Dorpen Agenda ten behoeve van activiteiten in Bitgummole, Bitgum en Ingelum:

Wanneer

Wat

Wie

Waar

2021

2021

2021

2021

 

 

 

 

za 11 sept 10.00-16.00

Tuinen buitenplaats Schatzenburg, toegang vrij

Na afloop gratis een kop koffie of thee

Buitenplaats Schatzenburg, Eastryp 1, Dronryp

vr 17 sept

Oud paper aan de weg

De Ophalers

Door de drie dorpen

vr 17 sept 20:00

Ledenvergadering

Pleatslik Belang Bitgummole

Molewjuk,B'mole

vr 17 sept 20:00

Kaartclub

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B'mole

Za 18 sept 10-16 uur

Pompoen/streekroute

Tikk

Door Bgum/Bmole

Do 30 sept 13:00

Bilj-kaarten

SooS Mei Inoar Ien

 

Ons Huis, B'mole

 

Vr 8 okt19:00 groep 1-4 20:15 groep 5-8

Basis-Schooljeugddisco

Belangen B'mole/Bitgum

Ons Huis, B'mole

vr 1 of 15 oktober 20:00

Ledenvergadering

Doarpsbelang Bitgum

Ons Huis

za 16 okt 20:00

Kaartclub

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B'mole

vr 15 okt

Oud paper aan de weg

De Ophalers

Door de drie dorpen

23-29 okt

koekaktie

Harmonie

Door de drie dorpen

vr 12 nov

Oud paper aan de weg

De Ophalers

Door de drie dorpen

Vr 19 nov 20:00

Kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B'mole

za 20 nov

Dubbelconcert

Harmonie/De Flecke

Gorredijk, kerk

Vr 26 nov 20:00

Theater PIER 21

Werkgroep Molewjuk

Molewjuk, B'mole

vr 10 dec

Oud paper aan de weg

De Ophalers

Door de drie dorpen

Za 18 dec 16:00

Kerst-kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B'mole

2022

2022

2022

2022

Zo 9 jan 16:00

Nieuwjaarsconcert

Harmonie

Kerk, Bitgum

Vr 14 jan 20:00

Kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B'mole

Za 29 jan 20:00

Theater Echt Wier

Werkgroep Molewjuk

Molewjuk, B’mole

Vr 18 febr 20:00

Kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B’mole

Za 26 maart 16:00

Slotmiddag Kaarten

Werkgroep Ons Huis

Ons Huis, B'mole