bitgummole
Cultuurhistorische Fietsroute door de Gemeente Menameradiel. De cultuurhistorische fietsroute door onze gemeente is een initiatief waaraan Pleatslik Belang Bitgummole ook haar bijdrage heeft geleverd.

Deze route leidt u door een gebied met grote cultuurhistorische waarden. Zo zult u tijdens deze route op de oude stroomgeulen gewezen worden, waarlangs het eb- en vloedwater stroomde. U zult de oeverwallen zien waar zand en lichte klei werden opgeworpen door het watergeweld, maar ook de laaggelegen komgronden achter de stroomwallen waar de zwaardere klei zich in alle rust kon afzetten.

De invloed van de mens op het landschap stamt echter al uit de 4e eeuw na Christus. De eerste terpen werden opgeworpen en de eerste vormen van landbouw dateren uit die tijd. Van 600 tot 800 jaar na Christus werd de invloed van de zee groter door de stijging van de zeespiegel. De terpen werden verder opgehoogd. Toen is de Middelzee gevormd. Deze heeft voor Bitgummole en omgeving grote invloed gehad.

De gehele fietsroute wordt bewegwijzerd door bordjes met oude fiets en richtingspijl. De cijfers op de routekaart corresponderen met die van de routebeschrijving. Langs de route zijn tevens enkele infopanelen geplaatst. De fietsroute heeft een lengte van ca. 45 km en kan op ieder punt worden gestart.
In Ingelum kunt u links af de route blijven volgen, maar door rechts af te gaan komt u in Bitgummole. Vlak voor Bitgummole rijdt u over het viaduct ""Alsert". Deze naam is afgeleid van een klooster, dat op een terp op de huidige ijsbaan, een klein stukje verder, heeft gestaan. Direct links ziet u het molen-kunstwerk "De Fang". Dit kunstwerk symboliseert het ontstaan van Bitgummole. Helaas is de echte molen in 1864 afgebrand en niet weer herstelt. Verder fietsend ziet u voor de ijsbaan het monument ter nagedachtenis aan oorlogs-slachtoffers.
Aan het eind van de Ingelumerdyk slaat u links af richting Bitgum. Weldra ziet u links (helaas niet meer in gebruik) het café-zalencentrum "Groot Terhorne" met zijn karakteristieke voorgevel. Er voor staat het borstbeeld van de heer J.H. van Aisma. Deze oud-inwoner heeft in 1942 een stichting in het leven geroepen, die ten doel heeft diverse activiteiten in Bitgummole en Bitgum te ondersteunen.
Vlak voordat u het dorp, richting Bitgum, verlaat, vindt u rechts de gedenksteen herdenkend de Hogerhuis-zaak. Drie broers, die onschuldig aan moord, jaren in de gevangenis hebben gezeten. Daarna komt u in It Bosk, met zijn karakteristieke boom- en laan beplanting, langs het sportcomplex. Hier heeft in vroegere jaren de state"Groot Terhorne" gestaan. Door geldgebrek van de eigenaar is de state eind 19-eeuw helaas afgebroken.

Bent u in Ingelum links afgegaan, dan kunt u ter hoogte van de oversteek van de Menamerdyk richting Bitgum alsnog even afwijken van de route en rechtsaf slaan en een kijkje nemen in Bitgummole. Bij bakker Friso kunt u iets lekkers halen. Door vervolgens richting Bitgum te gaan komt u ook door It Bosk.
Vanuit It Bosk rijdt u rechtdoor Beetgum in. U gaat richting de kerk. Dan bent u weer op de Cultuurhistorische Fietsroute.

Een kaart inclusief bijschrijving voor deze fietsroute is verkrijgbaar op het VVV-kantoor in Leeuwarden. Ook in het gemeentekantoor van Menameradiel in Menaam kunt u de route verkrijgen. Door HIEROP TE KLIKKEN , krijgt u de kaart zonder beschrijving.

Naast deze cultuurhistorische fietsroute kunt u vanuit Bitgummole nog verschillende kanten uit. Heeft u bijvoorbeeld het gedeeltelijk nieuw aangelegde fietspad van Bitgummole naar Marsum via het schelpenpad naar Ingelum en vandaar rechtsaf om de kosterswoning heen en daarna weer rechtsaf het pad verder vervolgen.