bitgummole
Bedrijven en verenigingen. BITGUMMOLE en BITGUM kennen vele voorzieningen en verenigingen. Velen hebben een eigen website. Zo ja, dan kunt u doorklikken. Zo neen, dan wordt een adres en telefoonnummer vermeld. En omdat Bitgummole, Bitgum en Ingelum bekend staan als "De Trije Doarpen", kunt u ook enige info hierover vinden.

DOKTER / THUISZORG:
* ALARM: 112

* Huisartsen praktijk Beetgumermolen, Menamerdyk 8 Bm, tel. 058-2531281.
** Afspraken voor spreekuur bellen tussen 08.30 - 10.00 uur (niet op woensdag).
** Telefonisch overleg met de dokter, bellen tussen 13.00 - 13.30 uur (niet op woensdag).
** Medicijnen: Vandaag bestellen - morgen tussen 16.00 - 17.00 uur ophalen!
** Wordt telefoon niet opgenomen, dan wordt u doorgeschakeld naar de "Centrale Doktersdienst".
** Wilt u meer over medische zaken weten, de huisartsenpraktijk heeft een eigen website.

* Thuiszorg:
** Zorgcombinatie Interzorg Ferwert, Prot. Chr. Thuiszorg, tel. 0518-418383, Zie website.
** Thuiszorg "Het Friese Land", tel. 0900-8864, Zie website.
** Thuiszorg "Buurtzorg 't Bildt e.o.", tel. 06-12132013, Ook voor Bitgummole. Zie website.

UITVAARTVERENIGING/UTFEARTFERIENING:
Utfeartferiening "De Ferbining" te Bitgummole, Bitgum en Ingelum: (De eardere trije ferieningen binne no meiinoar ien.)
* Boade/Utfeartlieder dhr. Joh. v.d. Galien til. 058-2667772 (is ek stil mobiel), Ljouwert.
* Boade/Utfeartlieder frou W. Hoekstra 06-20119960, Jelsum.
* Helpboade/Utfeartlieder dhr. S. Bloem til. 058-2531650 / 06-22275138, Bitgum.
** Ledeadministraasje, bestjoerslid Klaske Postuma, Franskeleane 35, 9044NH Bitgum, 06-30521114. Mail: ledenadministratie@deferbining.nl
** Ynformaasje oer "De Ferbining"? Sjoch hjir foar de webside. of stjoer in mail nei info@deferbining.nl

ONDERWIJS:
* Openbare basisschool "Martenaskoalle". Zie website.
* Christelijke basisschool "Mooi-taki". Zie website.
* Peuterspeelzaal "De Krobbekoer", Klaas v.d. Meijstrjitte 30 Bm, tel. 058-2532186.
* Kinderopvang "Het Kwetternest", Kl. van der Meijstrjitte 1c Bm, tel. 058-2531903, opvang voor 0-4 jaar, voor kinderen 4-13 jaar buitenschoolse opvang.Zie website.

* Kleinschalige kinderopvang "It Roekenest", Bitgum, elke dag van 7.00 - 19.00 uur, Tel. 058-2531650.
* Kleinschalige kinderopvang "It Roekenest", Schwartzenbergstrjitte 4 B, tel. 058-2531650.
* Kleinschalige kinderopvang "Thus by Aukje", It Tilsje 6 B, tel. 06- 25498371. Mail: aukjebinnema@gmail.com
* Tikk Dagbesteding VOF. tel. 06-19997792. Zie website.

BEDRIJVIGHEID:
Winkels:
* Bakkerij "Friso", Van Aismaweiwei Bm, tel. 058-2531335.
* Slagerij "Bart Schuurer", Van Aismawei 48 Bm, tel. 058-2531505.
* Lingeriehuis "It Oare Ein". Van Aismawei 82 Bm, tel 058-2531655. Zie website.
* Weids Wonen & Slapen, Showroom/kantoor/magazijn, Alddyk 18, 9044 MN Bitgum. Tel. 0031(0)6 53781316. Zie website.
* Stichting TeJou, dagbesteding en kringloop winkel, Alddyk 18b, Bitgum, tel. 06-57057630. Mail: info@tejou.nl Zie website.
* Vleeswarengrossier "Auke Smit", Langestraat 10, Bm, tel.: 058-2531348.
*
Bed and Breakfast:
* Momenteel niet open. Jellema Stjelp. J.H. van Aismawei 25, tel. 058-2575567/ 0612306477. Zie website.
*
Transport, rijlessen:
* Loon- en transportbedrijf "Wassenaar". Zie website.
* Autobedrijf "Spanjer". Zie website.
* Autobedrijf "Henk van der Sluis". Zie website.
* Reclame-uitingen "Reitsma", Zie website.
* RT Holland BV. In- en Verkoop transportmiddelen. It Bosklan 13 Bm, Zie website.
* Autorijles "Liesbeth Wassenaar". Tel. 058-2532053 of 06-10503020.
*
ICT, audio, video:
* FE-audio en video producties, Zie website.
* Communicatie-adviesbureau "Studio Melissa", Van Aismawei 91, Bm, tel. 06-40313114
* Computer-, telefoon- en netwerkbeheer "EngbertSietze ICT". Zie website.
* Fotografie Phototaal Weistra Bitgummole, tel. 06-15485916 of 058-2531238. Zie website.
* JAN Communicatie. Zie website.
* Amitix Professioneel IC bedrijf voor website, app bouw en software programmeurs, Alddyk 18a Bitgum. Mail: info@amitix.nl Zie website.
*
Bouwen en onderhoud:
* Vloerenbedrijf "Weiland", tel. 058-2532017. Zie website.
* Timmer- en onderhoudsbedrijf "S.A. de Vries", Van Aismawei 28 Bm, tel. 058-2531304.
* Klus, onderhoud en renovatiebedrijf "Jackie van Dussen", Van Aismawei 66 Bm, tel. 058-2532133.
* Timmer- en onderhoudsbedrijf "André Kuipers", Zie website.
* Kitservice Friesland, Bitgummole, Tel.:06-21321732. Zie website.
* Ampleksa, Bouwkundigadvies en -tekeningen, alsmede website-bouw. Zie website.
* Schilderwerken "Elzinga". Zie website.
* Energieservice "Jan Dijkstra", tel. 06-18298241. Zie website.
* Installatiebedrijf Nicolay, Dyksterhuzen 26 Bm, tel. 058-2541873.
* Taxi "Van der Pol", Buorren 80 B, tel. 058-2531646.
* Bedrijfhygiene "Palma". Specialist in ongediertebestrijding. Tel. 058-8446312.
* Glas in lood-ramen. Leo van der Weide, tel 058-2531299. Zie website.
* Renovatiebedrijf "J. Feenstra", Pompsteech 6, B. Tel.: 058-2532162/06-11448905.
* Steigerverhuur G. de Vries, tel. 058-2531848
* Timmer- en onderhoudsbedrijf "Janzen", Bitgum, Tel.:06-83794544.
* Timmer- en onderhoudsbedrijf "Larooi", Bitgum, Tel.:06-25222857. Zie website.
* Minnema Tuinaanleg en onderhoud, Bitgum, Tel.:06-46923923. Zie website.
* Sybe Schaaf Hoveniers. Tel. 06-45604065. Zie website.
* Onderhoud en schilderwerken "Hollema". Tel 06-28574442. Zie website.
* Grondwerkzaamheden "De Jong". Tel. 06-20599088.
* Rioolwerken "Baard", Alddyk 22, B, tel.: 06-46072671
* Marvista Glas, De Kline 5 B, tel. 06-17476852.

Administratie algemeen:
* Belastingadviseur "Dijkstra". tel. 058-2893113. Zie website.
* Administratiekantoor "Feenstra", It Bosklan 17, 9045 PV Bm tel. 058-2531461.
* Administratie/Belastingconsulent "AVS-groep", It String 25 Bm, tel. 06-53572867.
* Makelaardij De Boer, tel. 058-2532112.Zie website.
* 3MC, Anders Ondernemen. Commerciele ondersteuning is ons werk.Zie website.
* Easy Cash Flow, financieel programma. Tel 058-2531596. Mail fam.groenewoud@hetnet.nl
*
Prettig voelen:
* Dames, heren en kinderen kapsalon: Christa Rooks Hairstylist, Van Aismawei 18a Bm, tel. 06-37323497.
* Dames en heren knipsalon "Vilo Tondi", Langestraat 12 Bm, tel. 058-2531407.
* Beautybehandelingen "Sinne Tempel". Zie website.
* Schoonheidssalon "Jitske", Dyksterhuzen 8, Bm, tel. 06-12578774, Zie website.
* Psychologenpraktijk "Yvonne Scheper", tel. 058-2532543. Zie website.
* Praktijk voor immunologie en natuurgeneeskunde Hanneke Medik. Tel. 06-12298111. Zie website.
* Vassiliou Empowerment voor gezond worden. Tel. 058-8430449. Van Aismawei 16, Bm. Zie website.
* Lichter.nu - Lichter.nu - Afvallen & Gewichtsbeheersing. Tel/App 06-16371771. Zie website. *
* Reiki-behandelingen "Roeline Kingma", Buorren 5 B, tel. 058-2531881.
* Veerkrachtkindercounseling Vera Donkerbroek, Langestraat 76, Bitgummole.Tel. 06-40886741. Verbetering kinder-zelfvertrouwen. Zie website.

* Kapsalon "Nea Tocht", De Tolve 14 B, tel. 058-2532092.
* Accessoires "De Struner", Berltsumerdyk 11 B, tel. 058-2531554.
* Schoonheidssalon "Katerina", De Tolve 9 B, tel. 058-2532638.
* Pedicurepraktijk "Silvia Renooy". Marrum, tel. 06-20490829. Zie website.
* Ynoarder. Professional Organizing – Opgeruimd en grip op administratie. Tel/App 06-17378761. Zie website. *
*

Diversen:
* "Meku BV" brandhaspels. Van Aismawei 72-78 Bm, tel. 058-2531428. Zie website.
* "Saadsum", eco-landbouwproducten, Dyksterhuzen, tel. 058-2531264/2531915.
*

SPORT:
* Voetbalvereniging "v.v. Beetgum". Zie website.
* Kaatsvereniging "O.K.K.", met daarin de stichting "Lyts OKK". Zie OKK-website. en Zie Lyts OKK-website.
* Volleybalvereniging Beetgumermolen, tel. 058-2531293. Zie website.
* Gymnastiekvereniging "Dynamyk", tel. 058-2532096. Zie website.
* IJsclub "De Trije doarpen". Zie website.
* Bridgeclub Menaldumadeel. Van Aismawei 7a Bm, tel. 2531733
* Kaartclub, P.Lolkema, Buorren 66 Bitgum, 058-2531879
* Volksdansen "Mei-inoar Ien". F. Klazingastrjitte 4 E, tel. 058-2531454.
* Longstreetranch voor paarden. Zie website.
* Badminton-Club Schatzenburg. Zie website.
* Billy de Klimmers, Survivalbaan Bitgummole, Zie website.
*

MUZIEK EN ZANG:
* Brassband "Looft den Heer", Zie website.
* Harmonie "Beetgum", Zie website.
* Kinderkoor "Constantia", Kl. v.d. Meystrjitte 1c Bm, tel. 058-2531222.
* Chr. Zangvereniging "Halleluja", Hillige Kamp 6, tel. 058-2531364.
* Gemengd koor "Jubilate", Maarten Koopalstrjitte 19, Ingelum, tel. 058-2531716
*

MAATSCHAPPELIJK:
* Dorpskrant "Doarp en Sport". Copy en informatie: mail: doarpensport@hotmail.com
* Stichting "Ons Huis", Kleinschalig zaalverhuur, Contact: jantje Lolkema@hotmail.com tel. 058-2531879.
* Molewjuk, Agendabeheer: molewjuk-agenda@ziggo.nl, tel. 058-2531781.
* Molewjuk, Zaalverhuur en Contact: De Tolve 29 B, molewjuk@gmail.com, tel. 058-2531981.
* Ald Faers Erf - Doarpsskiednis. Zie website.
* Feestvereniging "De Maeyebeam". Zie website.
* Fryske Krite "Karel Roorda". Buorren 80 Bitgum, tel. 058-2531646.
* Toneelgezelschap "Mei Nocht en Ynset". De Hammeringen 5 Bm, tel. 058-2532171.
* EHBO. De Tolve 17, tel. 058-2531908.
* Vogelwacht Beetgum-Beetgumermolen. cokvanzuilen@chello.nl, tel. 058-2532215.
* Senior Societeit "Mei Inoar Ien" tel. 058-2531320.
* Leescafé. Speklokaal in Molewjuk. Iedere 2, 3 en 4e donderdag van de maand. Lenen en Inbreng van boeken is mogelijk.
* Oud papier ophalen door Harmonie en vvBeetgum: Om de 4 weken. Voor de juiste datums, zie onder de 3-Dorpen Agenda
*

IN INGELUM:
* Dorpsbelang "Engelum". Zie website.
* Dorpshuis "Skerne Wibe", 058-2531861. Zie website.
* Meubelstoffering "Eelkje", Harnedyk 43 E, tel. 058-2802202. Zie website.
* Autorijschool "Harry van der Meer". Zie website.
* Vrouwenvereniging "Lyts mar Warber". Da Gronemanstrjitte 25 E , tel. 058-2531620.
* Toneelvereniging "Nieuw Leven". Dyksterhuzen 5 Bm, tel. 058-2532205.
* Schoonmaakbedrijf Gebrs. Papa &zoon, Mieddyk 3, E, tel.: 058-2531696/06-22682914
* Metsel- en timmerwerken "Peeringa", F. Klazingastrjitte 19, E. tel.: 058-2531571/06-13467652.
*

DIVERSEN in omliggende dorpen/plaatsen:
* Politie. Buurtagent: Ton Fransen. Kantoor Hemmemaweg 28a, St. Annaparochie. Te bereiken op tel. 0900-8844.
* Waadhoeke: Gemeentehuis Waadhoeke, Franeker, tel. 0517-380380, Zie website.
* Menaam: Rob's Tuincentrum, Bitgumerdyk, tel. 0518-451662.
* Menaam: Installatiebedrijf Hiemstra, De Stapel 2A, tel. 0518-451273.
* Menameradiel: BvBP, vrouwen van Nu, afd. Menameradiel - Siepie van der Leij, tel. 0517-233460.
* Berlikum: Kapsalon "'t Steegje", Buorren 57, tel. 0518-462242, Zie website.
* Berlikum: Rijwielhandel Feenstra, Tsjerkestrjitte, tel. 06-12429286, Zie website.
* Franeker: Kinderopvang, BSO, gastouder. Kinderopvang Friesland. tel. 0517-380680. Zie website.
* Franeker Bouwglas Service, Alle soorten glas. Ook voor particulieren. Tel. 0517-383343.
* Stiens: Glasplaats-&stucadoorsbedrijf Henk de Jong, tel. 058-2573529, M 06-16366137
* Stiens: Hielke Nijp Hoveniers, Tel. 058-2574859. Zie website.
* St.Annaparochie: Woningstichting "Wonen NWF", Zie website.
* St.Annaparochie: Gevelrenovatie en voegbedrijf B. Reitsma, Zie website.
* Vrouwenparochie: Eetcafé-restaurant "De Molen", Tel. 0518-403333.
* Leeuwarden: RABO-bank LeeuwardenNWF: tel. 058-2445566. Zie website.
* Leeuwarden: Friese Producten. Zie website.
* Leeuwarden: Winkelopeningstijden landelijk. Zie website.
* Nely's Ridende Skjirre. De kapper bij u thuis. Tel. 06-29332542. Zie website.
* Winsum: MFC "de Helling". De plaats waar groepen kunnen samenkomen. Zie website.
*

Deze pagina kan nog worden aangevuld. Staan uw gegevens er niet bij? Stelt u het echter wel op prijs? Laat het ons even weten via de contactpagina. Belangstellenden buiten "De Drie Dorpen" weten u dan ook gemakkelijker te vinden. 100622