bitgummole
SPEELTUIN 'IT FLADDERPLAK'

Sinds april 2003 is speeltuin 'It Fladderplak', op de hoek Terhornestrjitte/Klaas van der Meijstrjitte, in gebruik. De speeltuin ligt daarmee in de buurt van de Brede Skoalle Bitgummole op een openzicht lokatie. (Voorheen was deze gesitueerd aan de Lytsedyk.)

Door plaatsing van de speeltuin op gemeentegrond is zij daarmee wettelijk ook eigenaar. Onderhoud valt tevens onder haar verantwoordelijkheid. Vernieuwing is een gezamenlijk aandachtspunt. Door deze samenwerking is de kwaliteit van de speeltoestellen beter gewaarborgd en wordt hierdoor de wetgeving nog nauwkeuring gevolgd. Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongelukje gebeuren. Pleatslik Belang heeft hiervoor een verzekering afgesloten. Meer over veiligheid kunt u lezen op de website www.allesoverspelen.nl. 'It Fladderplak' wordt jaarlijks gecontroleerd door externe deskundigen van de Voedsel en Waren Autoriteit.

2020 nov AANPASSING SPEELTUIN Door verhuizing van Het Kwetternest van de Van Aismaweg naar een deel van de voormalige Martenaskoalle wordt overleg gepleegd met met hen en de gemeente om te komen tot een optimalisering van het totale terrein aan de oostzijde van de Klaas van der Meijstrjitte. 2017 nov WERKGROEP SPEELTUIN Pleatslik Belang zoekt enkele enthousiaste vaders en/of moeders en/of andere geinteresseerde bewoners om mee te doen in de werkgroep Speeltuin. Dat betekent 2x per jaar een werkgroep-overleg over het reilen en zeilen van de speeltuin. De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Pleatslik Belang. Zo nodig ook het uitvoeren van kleine klusjes. Heeft u belangstelling om mee te helpen een mooie en veilige speeltuin in Bitgummole te hebben, laat het ons even weten. Meldt u dan even bij Arjen Santhuizen. Mail: a.santhuizen1@gmail.com

2017 april NIEUWE GLIJBAAN GEPLAATST Afgelopen week is de nieuwe glijbaan geplaatst. Tevens is de bult weer op hoogte gebracht. Nieuw graszaad is ingezaaid. Dus tijdelijk is het rond de glijbaan een beetje modderig. De oude glijbaan was afgekeurd en vandaar een nieuwe. Want een speeltuin zonder glijbaan is geen speeltuin. De vernieuwing is mogelijk gemaakt door J.H. van Aismastichting, gemeente Menameradiel, Wonen NWF en Albert Albert Postma met zijn speciale sponsor-uitzending. Alle sponsoren hartelijk dank.

2015 april NIEUW SPEELTOESTEL IN SPEELTUIN. Het nieuwe speeltoestel bestaande uit verschillende onderdelen is geplaatst in speeltuin "It Fladderplak". Door het relatief natte weer is de grasmat nog niet gereed. Ook dit gaat binnenkort gebeuren.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van WonenNWF, Provincie Frysl‚n, gemeente Menameradiel, Van Aismastichting en RABO L'denNWF.

2014 novemberPLAATSEN NIEUW SPEELTOESTEL IN SPEELTUIN
Komend voorjaar 2015 wil Pleatslik Belang een nieuw speeltoestel plaatsen in speeltuin "It Fladderplak". Bijgaande foto geeft een impressie van het toestel. Eťn van de voorbereidingen betreft het financiŽle deel. Van een vijftal instanties heeft het bestuur een toezegging voor een bijdrage in de kosten t.w. Gemeente Menameradiel, Wonen NoordWestFriesland, Provincie Friesland, J.H. van Aismastichting en CoŲperatiefonds RABO.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal in februari begonnen worden met de werkzaamheden. Het toestel komt ongeveer op de plaats van de huidige "jeu de boulesbaan". Deze zal dan ook verdwijnen. Tevens zullen twee wipkippen vervangen worden omdat deze niet meer voldoende veilig zijn bevonden tijdens een inspectie. Een deel van de werkzaamheden zal door vrijwilligers uitgevoerd worden om daarmee de eigen inbreng te versterken.

Heeft u vragen, of constateert u ondanks alle aandacht, die er aan besteed wordt, een minder gewenste speelsituatie, neem dan contact op met onze coŲrdinator Arjen Santhuizen. Arjen is te bereiken via telefoonnummer (058) 2532052 en met de vraag en/of beschrijving via per email.