bitgummole
Woningbouw aan de Fuormanderij (zijstraat van J.H. van Aismawei).
11-10 BOUW FUORMANDERIJ Een half jaar nadat de eerste paal de grond inging. zijn nu bijna alle kavels verkocht. Ook zijn al diverse omgevingsvergunningen (Bouwvergunning) verstrekt. Na al die jaren komen de vijf pioniers in een volledige wijk te wonen.

16-04 BOUW FUORMANDERIJ Eindelijk. Er wordt gebouwd aan de Fuormanderij. Dit na enkele jaren stilliggen door de woning-recessie en het faillissement van bouwbedrijf Van der Werf. De koop van kavels en daarmee de bouw van woningen is weer op gang gekomen. De eerste palen zijn de grond ingegaan en de fundering is gelegd.

23-02/07-03 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Geen rijtjes huis willen, maar een naar eigen idee gebouwd vrijstaand huis? In Bitgummole kan dat. In plan Fuormanderij zijn nog maar enkele kavels te koop. Prijs per m2 is slechts 80 euro incl BTW. Koop en info gaat via makelaardij Hoekstra in Leeuwarden. Waar op de tekening een tweekapper staat mag ook op een dubbele kavel een vrijstaand huis komen te staan inclusief een vrij uitzicht over het veld. Niet meer wachten, want de keuze wordt steeds beperkter.

23-02 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Geen rijtjes huis willen, maar een naar eigen idee gebouwd vrijstaand huis? In Bitgummole kan dat. In plan Fuormanderij zijn nog kavels te koop. Prijs per m2 is slechts 80 euro incl BTW. Koop en info gaat via makelaardij Hoekstra in Leeuwarden.

14-01-2017 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Op 14 januari is bekend gemaakt, dat de eerste twee aanvragen voor een omgevingsvergunning (lees:bouwvergunning) zijn ingediend. Dit na het oplossen van alle problemen rondom het faillisement van bouwbedrijf Van der Werf. Er zijn nog bouwkavels beschikbaar voor €80,00 per m2 incl. BTW. Inlichtingen bij makelaardij Hoekstra, Leeuwarden.


07-12-2016 WONINGBOUW AAN FUORMANDERIJ Enkele hindernissen ontstaan door het faillissement van bouwbedrijf Van der Werf zijn opgelost. Kavels zijn nu te koop via makelaardij Hoekstra. Informatie over de kavels en wat gebouwd mag worden zijn ook daar te krijgen. Prijs per m2 80 euro incl BTW. Kosten voor woonrijp maken worden niet in rekening gebracht. U laat zelf het huis bouwen. Bedenk vooral, dat voordat u de kavel koopt (of twee), u zich laat voorlichten in het gemeentekantoor of de door u gekozen woning past in het geldende bestemmingsplan. Bij het overleg met gemeente kan Pleatslik Belang Bitgummole u begeleiden. Op sommige kavels mag een vrijstaande woning gebouwd worden, op sommige alleen 2-1 kap en op een aantal mogen beide woningtypen. Bij de keuze voor een woning 2-1kap moet de kavel ernaast ook een 2-1kap worden.

01-07-2014 WONINGBOUW FUORMANDERIJ Zoals u in Doarp & Sport van mei 2014 heeft kunnen lezen is Pleatslik Belang aan het onderzoeken op welke wijze de woningbouw aan de Fuormanderij weer op gang gebracht kan worden. Door de crisis was de bouw volkomen stil komen te liggen. Daar boven op ging bouwbedrijf Van der Werf failliet en is het bestaande bouwplan komen te vervallen. Zodra over de voortgang iets te zeggen is, zal het op de site en in D&S vermeld worden.

09-12-2010 PRETTIG WONEN IN BEETGUMERMOLEN: WONINGBOUW aan de FUORMANDERIJ. Op zoek naar een nieuw huis? En u wilt in Beetgumermolen komen wonen of blijven wonen? Kopen of huren? Beiden zijn aan de nieuw aangelegde "Fuormanderij" mogelijk. Voor informatie over huren neem dan contact op met Wonen NoordWestFriesland klik hier voor hun website. De eerste huizen worden inmiddels al gebouwd. Voor nog niet-inwoners kan aangegeven worden, dat Beetgumermolen vele voorzieningen en verenigingen heeft. Klik voor een overzicht hiernaast op Bedrijf/Vereniging. 0912

INLOOPMIDDAG WONING VERKOOP:OP 10 november 2009 organiseerde WONEN NoordWest Friesland samen met makelaardij Hoekstra een inloopmiddag bij café-zalencentrum Groot Terhorne van 16.00 - 19.00 uur. Klik hier voor meer details.

Type huizen aan de FUORMANDERIJ: Op 29 september 2009 is door mevrouw Marja van der Meer, wethouder van Menaldumadeel om 16.00 uur het officiële startschot gegeven.

Verkoop en bouw: Augustus 2009. De procedures zijn nu zover gevorderd, dat de echte start er aan staat te komen. Het verkoopbord is is inmiddels bij de ingang van Beetgumermolen (van Marssum kant) geplaatst. Klik hier voor dat plaatje.
Op 29 september zal op ludieke wijze de officiele start-handeling worden gegeven. Aanvang hiervan zal zijn om 16.00 uur. Natuurlijk zijn er enkele sprekers, maar de echte start-handeling zal geen spreker zijn. Iedereen is welkom aan de Fuormanderij. Heeft u interesse in één van deze huizen neem contact op met Makelaardij Hoekstra in Leeuwarden of met Woningstichting Wonen NWF in St. Annaparochie.

Bouwvergunning: April 2009. Voor alle huizen, die gebouwd gaan worden aan de Fuormanderij, is nu een bouwvergunning aangevraagd en voor verschillende is al een vergunning verleend. Het wachten is nu op de eerste steenlegging.


Wordt dit uw woning?: Inmiddels worden de eerste huizen aangeboden door Hoekstra Makelaar Leeuwarden en door Wonen NoordWestFriesland, die aan de Fuormanderij gebouwd gaan worden. Op de foto hiernaast krijgt u er een indruk van. In eerste instantie komen er 12 halfvrij staande en 3 vrijstaande huizen. Het zijn huizen met een open keuken, 3 slaapkamers, een badkamer en bergzolder. Maar de eigen keuze kan een grote rol spelen. Bijv. een slaap- en badkamer beneden. Prijzen zijn vanaf € 198.190,-.

Melding grondsanering: In de L'Courant van 20 december 2008 wordt vermeld dat bij de Provincie is binnen gekomen een melding van bodem sanering van de locatie J.H. van Aismawei 90 en 92. De sanering wordt uitgevoerd volgens de regels van het Besluit Uniforme Saneringen. Dit betekent dat 5 weken na 5 december begonnen mag worden met de sanering. Dit is de volgende stap om te komen tot de nieuwbouw aan de Fuormanderij.

Bouwaanvraag: In het gemeentelijk informatieblad Ynformaasje nr 23 wordt vermeld, dat er een bouwaanvraag is ingediend voor het geheel oprichten aan de Fuormanderij van 12 halfvrij staande woningen (1e fase). Klik hier om weer een beeld van het gehele plan te krijgen.

Vaststelling straatnaam: Op 30 oktober 2008 heeft de gemeenteraad het voorstel van B&W om de straat in het plan Wassenaar de naam Fuormanderij te geven, overgenomen.
Voor Beetgumermolen betekent dit, dat het straten bestand opnieuw uitbreidt.

Voordracht straatnaam: Pleatslik Belang heeft twee maanden geleden gevraagd om suggesties op te sturen voor een naam voor een nog aan te leggen straat op de oude locatie van Wassenaar. Dit naar aanleiding van een vraag van het gemeentebestuur aan Pleatslik Belang. Deze vond echter dat niet het bestuur de naam moest bedenken, maar de bewoners van Beetgumermolen. Vele verwachte, maar ook onverwachte namen zijn binnen gekomen. Het bestuur heeft zich over al deze suggesties gebogen en heeft na veel wikken en wegen unaniem de volgende voordracht naar het gemeentebestuur gezonden.

Voordracht 1 (voorkeur): Fuormanderij

Motivatie: Onderneming die paarde- en machinewerk op het land van een ander verricht. Of te wel het begin van het loon- en transportbedrijf Wassenaar.

Voordracht 2: Alserterstrjitte

Motivatie: De weg loopt straks van de Van Aismawei naar de plaats waar vroeger de Alserterterp lag. Daarop stond de kloosterplaats “Grut Alsert”. Op die plaats ligt nu de huidige ijsbaan.

De gemeenteraad zal op 30 oktober 2008 in haar vergadering een besluit nemen. B&W heeft op basis van de motivatie voorgesteld te kiezen voor "Fuormanderij ".

Straatnaam gevraagd: In het bouwplan "Gebied Wassenaar" ligt uiteraard ook een straat. De gemeente heeft aan Plaatselijk Belang gevraagd om een naam hiervoor. Het bestuur wil echter de bewoners van B'molen erbij betrekken. Stuur daarom uw suggestie via de contact pagina naar het sekretariaat met vermelding van de reden waarom die naam en uiteraard uw eigen naam en adres. Ook mag u het briefje bij het sekretariaat in de bus doen. Aan de hand hiervan maakt het bestuur een keuze van twee namen. Wel reageren voor 10 augustus 2008. Zie vernieuwde plan.
De inzend mogelijkheid van naam suggesties is inmiddels gesloten.

Locatie Wassenaar: Aan de J.H. van Aismawei was Loon- en transportbedrijf Wassenaar gevestigd. Dit bedrijf is nu verplaatst naar de Hogerhuisdyk in Beetgumermolen. De plannen zijn nu om de loodsen te slopen, de bodem te saneren en de gronden te ontwikkelen voor woningbouw. 'Van der Werf's Bouwbedrijf' uit St. Nicolaasga en 'Wonen Noordwest Friesland' uit St. Annaparochie hebben hiervoor een eerste opzet gemaakt lees verder...
Deze eerste opzet is inmiddels al weer achterhaald door gewijzigde inzichten. Zie hieronder bij de naam vraagstelling.
De gemeente heeft inmiddels wel een vervolg stap gedaan door de procedure conform artikel 19 (bestemmingswijziging) op te starten.